Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

En polishund

Falu kommun i bräschen för att stoppa försändelser med illegalt innehåll

Falu kommun är nu en del i ett pilotprojekt där krafttag mot illegala försändelser - så som narkotika och vapen - ska tas. Detta bland annat för att öka tryggheten på paketutlämningsställen.

Tillsammans med polis, Handels, Transportarbetarförbundet, Svenskt näringsliv och handlare, är Falu kommun nu piloter i en samverkan för att minska försändelser med illegalt innehåll.

Det är bland annat försändelser som kan innehålla narkotika, vapen, sedlar och sprängämnen som kommer till paketutlämningsställen som skall genomsökas med hund för att försvåra hanteringen.

– Vi från polisen vill genom samverkan bidra till att minska risken för att illegala försändelser skickas till eller från Faluns paketutlämningsställen, säger kommunpolisen Marcus Tengvall.

Drivande i kamp mot kriminalitet

De som har tagit initiativ till samverkan är Tony Björk från Handels och Anders Lindh, ordförande för Faluns brottsförebyggande råd.

– Det har visat sig att det är alldeles för enkelt att distribuera dessa varor och vi ser därför detta som en del i vårt brottsförebyggande arbete, säger Anders Lindh.

– Fackförbunden Handels och Transport vill genom samverkan skapa en trygg arbetsmiljö och vara drivande i kampen mot kriminalitet och droger, säger Tony Björk, Handels.

Otrygghet för anställda

I kartläggningen inför framtagandet av Faluns brottsförebyggande lägesbild har det framkommit att Faluns näringsliv i stort upplever Falun som en trygg stad att verka i, och att Falu kommun och polisen arbetar med de brottsförebyggande frågorna på ett bra sätt.

Det verksamhetsområde inom näringslivet som upplever mest otrygghet i Falun är handeln.

– Vi har därför med det som ett särskilt fokusområde i Faluns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet framåt. Det är dels för handeln i stadskärnan, men även för samverkan med handlare som har paketutlämning även i övriga delar av kommunen, säger Faluns brottsförebyggande samordnare Ulrika Gustafsson-Lindberg.

Sidan uppdaterad 2024-06-10