Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-03-25

Fortsatt fokus på våld i nära relationer

Sedan några år tillbaka har Falu kommun och ett antal andra Dalakommuner en gemensam kris- och våldsmottagning för män.
Vid årsskiftet lämnar Falun samarbetet, det beslutade socialnämnden idag.

– Vi ska självklart fortsätta att ta emot män i kris, men vi behöver se
över upplägget. Det handlar inte om några besparingar utan om att kunna
använda våra resurser på bästa sätt, säger Christina Knutsson (S),
ordförande i socialnämnden.

Översyn

– I grunden är vi positiva till samarbeten över kommungränserna, men vi måste alltid se till nyttan. Vi har ett ansvar att förvalta skattepengarna på bästa sätt och få ut mesta möjliga nytta. I det här fallet har förutsättningarna förändrats sedan kris- och våldsmottagningen startade, säger Christina Knutsson.
Hon berättar att det varit svårt att rekrytera personal med rätt specialistkompetens, samtidigt som relativt få klienter sökt sig till mottagningen.  
– Vi behöver nu se till hela rådgivningsverksamheten. I dagsläget har vi ett större behov av kvinnofridsrådgivare, här har vi ett stort söktryck.

Aktivt arbete

Christina Knutsson betonar att socialförvaltningen i Falun inte lämnar någon i sticket:
– Våldsbenägna män och män i kris påverkar många andra i sin omgivning, inte minst kvinnor och barn. Därför är det jätteviktigt att vi fortsätter att jobba aktivt med frågor som rör våld i nära relationer.


Sidan uppdaterad 2015-03-25