Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-04-24

Legionella-fall på Daljunkaregården

Det var sedan en av de boende insjuknat som legionellaprover togs.
Proverna visade att det fanns legionellabakterier i vattnet i den aktuella lägenheten. Sedan dess har en rad åtgärder satts in.

Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Den anses normalt som ganska ofarlig, men för någon som har nedsatt immunförsvar och andas in bakterien i form av vattenånga kan den vara hälsofarlig.

På Daljunkaregården har fastighetsägaren nu spolat ledningarna med hetvatten och ett antal andra VVS-tekniska åtgärder har också gjorts. Nya prover har tagits efter detta för att säkra att tillräckliga åtgärder vidtagits.  Provsvaren väntas komma i nästa vecka.

Boende och anhöriga är informerade.

Den boende som insjuknade har nu tillfrisknat och återvänt till boendet.

Sidan uppdaterad 2015-04-24