Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-05-13

Ensamkommande flyktingungdomar klarar sig bra

Åren 2007-2014 tog Falu kommun emot 86 ensamkommande flyktingbarn. 59 av dem har lämnat boendena i Falun och nu har kommunens integrationsenhet kartlagt var de tagit vägen.

17 ungdomar stannade bara en kort period, resterande 42 stannade tills de blev myndiga eller fick kontakt med anhöriga. Dessa 42 ungdomar är idag mellan 17 och 25 år. 30 av dem bor kvar i Falun, 12 har flyttat till andra orter i Sverige för jobb eller studier.

Flest pojkar

Av de 30 ungdomar som bor kvar i Falun läser de flesta på gymnasiet, några arbetar och några omskolar sig. Endast två är arbetslösa.
Av dem som läser på gymnasieprogram i Falun kommer två att bli färdiga undersköterskor i vår och har redan sökt och fått jobb i Stockholmsområdet.
En majoritet av ungdomarna som kommit till Falun är pojkar och de flesta kommer från Afghanistan, Somalia eller Eritrea.

Stark drivkraft

Laila Edholm är Falu kommuns mångfaldskommunikatör och den som gjort kartläggningen. Hon berättar att det är viktigt att boendena kan erbjuda en så familjelik miljö som möjligt och att det finns en bra samverkan med gode män, lärare och personal inom socialtjänst och närsjukvård. Trygghet är ett nyckelord både för ungdomarna och för alla som är involverade i deras vardag. En meningsfull sysselsättning och bra fritidsaktiviteter är också betydelsefullt.
– De här ungdomarna är mycket ambitiösa och har en stark drivkraft att göra något bra av sin nya tillvaro. Redan efter en vecka frågar de när de ska börja skolan, säger personalen. De känner stort ansvar inför sin familj att lyckas. De är unga, har lätt att lära sig svenska och har bråttom att etablera sig i sitt nya hemland, säger Laila Edholm.

Rapport, ensamkommande flyktingungdomarPDF

Sidan uppdaterad 2015-05-13