Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-08-27

Omvårdnadsnämnden tar åtgärdspaket

Den ekonomiska rapporten för årets första sju månader pekar på en ytterligare resultat­försämring för 2015 för omvårdnadsförvaltningen.
– Normalt sett brukar läget förbättras under sommaren, men så blev inte fallet i år, säger Anna Hägglund (C), ordförande i omvårdnadsnämnden.

Omvårdnadsförvaltningen har så här långt, trots ansträngningar, inte lyckats effektivisera verksamheten så mycket som krävs för att klara budget. Trycket ökar därför på takten i förändringar och anpassningar. Inriktningen är att åtgärderna ska göras så att de inte går ut över kvaliteten i verksamheten som den upplevs av kunder i hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden.
– De åtgärder som planeras är inte kortsiktiga utan mer inriktade på att försöka få ett hållbart ekonomiskt läge. Det gäller då också att det förebyggande arbetet får spela en fortsatt viktig roll för att hålla tillbaka de kostnadsökningar som annars riskerar komma i framtiden, säger Anna Hägglund.

Arbetade timmar minskas

Nämnden ägnade större tiden av sitt augustisammanträde till att diskutera just ytterligare åtgärder för att hålla budget. Det blev ett ”ja” till att ge förvaltningen mandat att arbeta vidare med ett åtgärdspaket i fem punkter som under årets sista tre månader beräknas kunna minska det befarade underskottet med 6,5 miljoner.
– Antalet arbetade timmar ska minskas, framför allt är det vikarietimmar som berörs. Motsvarande 13 årsarbetare inom vård- och omsorgsboende ger omräknat till tre månader en effekt på 1,5 miljoner kronor. Inom hemtjänsten är det litet fler timmar som tas bort, motsvarande 15 årsarbetare omräknat till tre månader, 1,8 miljoner kronor, säger Anna Hägglund.

Nämnden inte enig

På Lunden minskas antalet korttidsplatser med 14 stycken genom att dubbelrum omvandlas till enkelrum vilket sparar 1,7 miljoner kronor. De återstående två punkterna är att LOU-upphandla driften av ett boende på entreprenad, en effekt som beräknas spara 0,8 miljoner kronor, och likaså driften av ett hemtjänstområde, 0,7 miljoner kronor. Nämnden var dock inte enig i sitt beslut. Delar av åtgärdspaketet, och i något fall hela paketet, fick nej från olika delar av oppositionen.
Jag är glad att nämnden tar ansvar och ger sitt aktiva stöd till förvaltningen som har en långt ifrån lätt situation. Det blir en tuff uppgift för verksamheterna, men vi har ett uppdrag från kommunfullmäktige och har fått en budgetram att hålla oss till. Att förändra och anpassa kommer vi inte ifrån om vi långsiktigt vill bygga hållbarhet och kvalitet inom äldreomsorgen, säger Anna Hägglund.

Sidan uppdaterad 2016-04-15