Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-04

Äldre händer som håller om varann.

Vård- och omsorgs­boende föreslås läggas ut på entreprenad

Vård- och omsorgsboendet Korsnäsgården samt hemtjänsten Tisken väst och Kvarnen föreslås nu läggas ut på entreprenad. Anledningen är de sparkrav omvårdnadsförvaltningen behöver ta till för att klara sin budget.

Vid omvårdnadsnämndens möte i förra veckan visade den ekonomiska rapporten att omvårdnadsförvaltningen, trots ansträngningar, inte lyckats effektivisera verksamheten så mycket som krävs för att klara budgeten. Därför togs ett åtgärdspaket fram med fem punkter som beräknas minska underskottet med 6,5 miljoner kronor under 2015 och 25 miljoner på helår. Två av punkterna handlar om att vård- och omsorgsboendet Korsnäsgården samt hemtjänsten Tisken väst och Kvarnen läggas ut på entreprenad.
– Vårt mål och ambition är att ge så bra vård som möjligt åt alla kunder inom Falu kommun. Ingen av de som i dag bor på ett vård- och omsorgsboende ska behöva flytta, säger Pia Joelsson, chef för omvårdnadsförvaltningen.

Ingen i personalen sägs upp

Som ett första steg har en risk- och konsekvensbedömning av arbetsmiljön utifrån de tänkta förändringarna genomförts tillsammans med fackliga representanter och arbetsplatsombud. De har nu fram till 9 september på sig att komplettera handlingarna. En MBL-förhandling är planerad till den 18 september då risk- och konsekvensanalysen samt åtgärdsplaner för hur eventuella risker kan förebyggas är klar. Planen är att upphandlingarna ska finnas ute den 1 oktober vilket ger anbudsgivare fyra veckor på sig att lämna in sina anbud. Efter det sker en utvärdering och därefter kan omvårdnadsförvaltningen lämna ett förslag till nämnden den 18 november.
– Jag kan förstå att den här typen av beslut väcker oro hos personalen men vi kan säga redan nu att ingen i personalen kommer att sägas upp. Vi håller också på att ta fram en mer detaljerad plan för hur och när vi ska informera kunder, anhöriga och personal, säger Pia Joelsson.

Går inte ut över kvalitén

Övriga besparingar handlar främst om att minska antalet arbetstimmar för timvikarier men även att minska antalet korttidsplatser på vård- och omsorgsboendet Lunden.
– De åtgärder som planeras är långsiktiga och inriktade på att försöka få ett hållbart ekonomiskt läge. De insatser som görs ska inte gå ut över kvaliteten i verksamheten som den upplevs av kunder i hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden, säger Anna Hägglund, ordförande i omvårdsnämnden.

Sidan uppdaterad 2016-09-22