Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-16

rådhuset med en skymt av Nordea. En person promenerar i mitten.

Besparingar inom socialförvaltningen

Socialförvaltningen behöver spara totalt 15 miljoner kronor för att anpassa verksamheten till den satta budgeten. Tjänstemännen har arbetat fram ett förslag med alternativ till anpassningar och presenterade förutsättningarna vid nämndens möte i augusti.

– Nästa steg i processen är att bjuda in de fackliga organisationerna till information. Det fortsatta arbetet sker sedan i direkt dialog med de fackliga representanterna, säger Ylva Renström, tillförordnad socialchef.

De anpassningar som beräknas kunna genomföras under 2016 ger en trolig besparing på cirka 6 miljoner och handlar främst om åtgärder inom ekonomiskt bistånd. Övriga 9 miljoner rör sig om neddragningar av verksamhet inom öppenvård för både barn och vuxna. Långsiktigt kan det dock få negativa effekter då det handlar om insatser som människor behöver.
– Behoven ökar inom samtliga sektioner med ansökningar om stöd och hjälp samt anmälningar. Den situationen kombinerat med att det inom vissa områden är svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning gör att situationen blir extra utmanande, säger Ylva Renström.

Tufft läge

Det ekonomiska läget kommer dock inte som någon överraskning då flera ekonomiska rapporter under året har pekat på detta. Underskotten finns främst inom området externa placeringar av barn och vuxna.
Inför socialnämndens möte, den 23 september, tas beslut om förvaltningen ska fortsätta jobba med de angivna anpassningarna och det slutgiltiga beskedet om besparingar tas i oktober.
– Det är ett tufft läge vi befinner oss i. Även om förslag finns på åtgärder kvarstår behoven. Socialförvaltningen har haft ett turbulent år med situationer som påverkat såväl ekonomin som personalen. Nu ska vi se till att skapa rätt förutsättningar för att kunna utföra ett bra jobb, säger Christina Knutsson, ordförande i socialnämnden.

Slutgiltigt beslut

Kommunens övergripande budgetprocess börjar redan i februari och sträcker sig över hela året. 19-20 oktober är det dags för de förtroendevaldas budgetdialog och den 26 november ska fullmäktige fatta slutgiltigt beslut i budgetfrågan.
– I huvudsak kommer budgeten som den beslutades i juni att bestå, men vi gör förstås allt vi kan för att kunna tillmötesgå de behov som blivit tydligare sedan dess, säger Susanne Norberg, kommunalråd.

Sidan uppdaterad 2016-06-14