Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-21

Undersökning inom individ- och familjeomsorgen

Under hela oktober månad kommer alla som besöker en handläggare på individ- och familjeomsorgen erbjudas att svara på en webbenkät.

Vi försöker ständigt förbättra vår verksamhet och olika enkäter är ett viktigt verktyg i det arbetet. Under hela oktober månad kommer alla som besöker en handläggare på individ- och familjeomsorgen erbjudas att svara på en webbenkät.

Enkäten handlar bland annat om bemötande och om du är nöjd med den hjälp du fått. Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och kommer att användas i flera kommuner, vilket ger oss möjlighet att jämföra oss med andra.

Dina svar hanteras anonymt och resultatet av undersökningen presenteras på kommunens hemsida under januari 2016.

Tack för din medverkan!

Sidan uppdaterad 2016-03-22