Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-24

Äldres händer som håller om varann.

Arbetet med åtgärdspaketet går vidare

En av de viktigaste punkterna vid onsdagens möte i omvårdnadsnämnden handlade om hur arbetet med åtgärdspaketet för att få ekonomin i balans går vidare. Informationsmöten och samverkansmöten har avlöst varandra.

Underlag för att handla upp de två entreprenaderna för vård- och omsorgsboendet Korsnäsgården samt hemtjänsten Tisken väst och Kvarnen håller på att tas fram. Vissa risk- och konsekvensanalyser är klara nedan man ännu inväntar andra.
– Färre platser på korttidsboendet Lunden innebär också att rutiner och arbetssätt ses över. Vi behöver förenkla och förbättra flödet så att vi kan erbjuda samma kvalitet som i dag för de medborgare som behöver korttidsplatser. För personalens del ska vi se över scheman och säkerställa att man har möjlighet att ta ut rast, säger omvårdnadschef Pia Joelsson

Nämnden stöttar

Även hemtjänsten, hemsjukvården och vård- och omsorgsboendena kommer att märka av förändringen när platserna på Lunden minskar från 46 till 32 stycken.
– Det ökade trycket på resten av organisationen ska vi möta med förbättringar och utvecklingsarbete som vi redan håller på med. Det handlar om teamträffar, hemtagnings- och vårdplaneringsteam, översyn av inflyttningsrutiner, handledning och kompetensutveckling, säger Pia Joelsson.
Anna Hägglund (C) anser att det är viktigt att nämnden stöttar förvaltningens arbete.
– Det är ett krävande arbete att i en så komplicerad verksamhet genomföra förändringar som ska ge resultat nära i tiden. Inriktningen är att verksamhetens kvalitet ska hållas uppe på samma nivå som idag, det ska alla vi vänder oss till känna sig trygga med. Personalen ska också känna att nämnden fullt upp backar upp deras arbete och de insatser som nu behöver göras.

Skapa delaktighet

Pia Joelsson har full förståelse för att medarbetare som finns på Korsnäsgården och på hemtjänstområdet Tisken väst/Kvarnen känner oro och osäkerhet för framtiden när nu inriktningen är att lägga ut driften på en annan utförare än kommunen själv.
– Här kommer vi att göra olika slag av informationsinsatser. Vi kommer också att skapa delaktighet för de fackliga organisationerna och skyddsombud i själva upphandlingsprocessen. Det behövs säkert också handledning och samtal med bland annat våra personalvetare som har kunskaper och erfarenheter av vilka förutsättningar som gäller vid övergång till ny utförare.
Det finns också en plan, om det mot förmodan skulle uppstå en större övertalighet på grund av att ett antal medarbetare väljer att vara kvar i kommunen i stället för att gå över till ny utförare.
– Om så blir fallet kommer vi att hantera även det och bygga upp en organisation för att hantera tillfällig övertalighet, tillägger Pia Joelsson.

Sidan uppdaterad 2016-09-22