Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-10-23

Tågstation.

Flyktingar till Falun

Falu kommun har sedan sommaren tagit emot ett ökat antal flyktingar och förbereder nu tre tillfälliga boenden för att hjälpa övriga kommuner i den situation som vi befinner oss i.

– Vi kan när som helst få ett samtal från Migrationsverket om att 130 flyktingar kommer till Falun. Då ska vi vara beredda att ta emot dem inom en vecka, berättar Maria Jonsson, chef för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvalt­ningen.

Hittills i år har Falu kommun tagit emot 75 ensamkommande flyktingbarn, jämfört med 22 under hela 2014.

Vad gäller vuxna och familjer på flykt har 182 personer kommit till Falun i år. Ifjol kom 170.

– Vi arbetar nu hårt för att kunna ge flyktingarna ett bra mottagande vad gäller boende och annat stöd. Flera av kommunens förvaltningar är involverade, säger Maria Jonsson.

Alla är välkomna

De flesta flyktingar som kommer till Falun just nu är så kallade transitflyktingar. Det betyder att Falun är en mellanstation och att de så fort som möjligt ska vidare till ett asylboende.

Många är psykiskt utmattade efter alla påfrestningar och upplevelser de varit med om.

– För de flyktingar som kommer är det en tragedi och inget de hade önskat. Vi ska därför göra vårt allra bästa för att de ska känna sig välkomna och bli en del av vårt samhälle, oavsett var i Sverige de sedan hamnar. Vi har för närvarande inte överskott på bostäder, men på sikt behöver vi verkligen ny arbetskraft. Mitt uppe i denna tragedi bor det också möjligheter, säger Dan Nygren, kommundirektör.

Idag finns det inte några tecken på att flyktingkrisen mattas av och ingen kan bedöma hur situationen ser ut om en vecka, en månad eller om ett år.

– Vad gäller konflikten i Syrien finns det inga hoppfulla signaler och Migrations­verkets prognoser ändras dagligen. Så sent som i förra veckan räknade man med 25 000-30 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och idag är den siffran uppe i 40 000. Osäkerheten är mycket stor, säger Maria Jonsson.

Goda krafter

I dagsläget förbereder kommunen tre evakueringsboenden som tillsammans kan ta emot 130 flyktingar.

De lokaler som är aktuella står idag tomma och används inte. Det betyder att vanlig kommunal verksamhet inte påverkas.

– Men blir situationen värre kan det också bli frågan om att använda exempelvis gymnastiksalar, berättar Maria Jonsson.

På andra håll i Sverige har det förekommit anlagda bränder vid flyktingboenden och planerade flyktingboenden. Därför kommer brandskyddet och flyktingarnas säkerhet att vara högt prioriterat.

Planen är att hålla informationsträffar för grannar innan boendena tas i bruk.

Dan Nygren och Maria Jonsson hoppas att Faluborna ska vara goda medmänniskor, ha medkänsla för flyktingarnas utsatta läge och bidra till att de känner sig väl mottagna i ett nytt land.

– Vi vet att det finns en öppenhet i Falun och många goda krafter som vill hjälpa till. Det känns bra att det finns så mycket välvilja, säger Dan Nygren.

Maria Jonsson tycker att den som är tveksam till Faluns flyktingmottagande och är orolig över situationen ska ta sig en extra funderare:

– Egentligen behöver du bara tänka på vad du själv skulle vilja mötas av om du hade flytt från ditt hemland och kanske förlorat halva din familj på vägen. Visst vore det trevligt om någon sa ”hej” och log?

Flyktingmottagande i Falun

Sidan uppdaterad 2017-04-12