Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-10-26

Enkät för dig med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning? Nu vill vi veta vad du tycker om våra verksamheter.

Under november månad kommer vi att erbjuda dig att svara på en enkät, om du är vuxen med funktionsnedsättning och får stöd eller hjälp av våra verksamheter inom boende och sysselsättning/dagligverksamhet (enligt SoL och LSS).

Du bestämmer själv om du vill svara på frågorna.

Enkät för att förbättra för dig

Enkäten handlar bland annat om självbestämmande, trygghet och bemötande. Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och kommer att användas i flera kommuner, vilket ger oss möjlighet att jämföra oss med andra.

Viktigt att du svarar

Det är viktigt att det är du som svarar. Om du vill ha hjälp med att svara, kan en stödperson hjälpa dig.

Dina svar hanteras anonymt och resultatet av undersökningen presenteras på kommunens hemsida under januari 2016.

Tack för din medverkan!

Sidan uppdaterad 2016-05-09