Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-10-29

Närbild på bord vid kommunfullmäktige.

Socialnämnden äskar nio miljoner

Socialnämnden strävar efter att få budgeten i balans inför nästa år. Nu äskar man 9 miljoner extra hos kommunstyrelsen inför 2016.
– Just nu täcker vår budget inte våra behov, säger Christina Knutsson (S), ordförande i socialnämnden.

Budgeten var den stora frågan när socialnämnden hade sammanträde under onsdagen och flera förslag på åtgärder beslutades. Åtgärderna finns både inom egna förvaltningen och mer kommunövergripande förslag som kommunstyrelsen får ta ställning till. Det kortsiktiga behovet uppgår till ca 15 miljoner och beslutade åtgärder minskar behovet med ca 6 miljoner. Anledningen till att pengarna inte räcker till är det utökade behovet för främst externa placeringar inom barn-, missbruk- socialpsykiatrin- och LSS-området.
– Vi fick ett uppdrag att se över hela verksamheten grundligt och kommer att genomlysa varje verksamhet utifrån uppdrag, antal anställda, kvalité samt kommuninvånarnas behov, säger Ylva Renström, chef på socialförvaltningen.

Prognosen visar även på ett kraftigt underskott för 2015 när det gäller externa placeringar av barn och vuxna. Kostnadsnivån kommer att följa med till nästa år.
– Det tar tid att få effekter av åtgärderna. Vi har en politisk ambition att satsa långsiktigt och förebyggande på barn och unga och det vill vi fortsätta med, säger Christina Knutsson (S) ordförande i socialnämnden.
Den 10 november kommer ärendet upp i kommunstyrelsen.
Under onsdagens möte fattade även en enig nämnd beslut att Christina Lants blir ny sektionschef inom LSS-sektionen. Christina kommer närmast från en tjänst som verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen och har tidigare erfarenhet inom LSS. En ny upphandling inom personlig assistans har också genomförts och nu är det klart att det blir Juni Care AB som tar över uppdraget från och med 1 december.

Kontaktperson: Christina Knutsson (S) ordförande i socialnämnden: 023-823 10

Sidan uppdaterad 2016-09-22