Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-12-16

Vid socialnämndens decembermöte diskuterades bland annat budgetfrågan

Budgeten stora frågan för socialnämnden

Vid socialnämndens decembermöte var budgeten återigen den stora frågan. I går röstade kommunfullmäktige, efter en del debatterande, nej till det tillskott på 9 miljoner nämnden ville ha för att få ihop budgeten 2016.

– Nu är vi inbjudan till ledningsutskott i februari för att diskutera och gå igenom förvaltningens vidare behov och sen får vi se vart vi landar, säger Christina Knutsson, (S) ordförande i socialnämnden.

2015 går socialförvaltningen back 23 miljoner, varav 17 inom barn- och familjeenheten. Ett underskott som följer med till nästa år. Vid nämndens möte i oktober beslutades om flera förslag till åtgärder, både inom den egna förvaltningen och kommunövergripande. Trots detta saknas alltså fortfarande nio miljoner i 2016-års budget. Den främsta anledningen till underskottet är det utökade behovet för externa placeringar för främst barn och unga.
– En utredning med en analys av nyckeltalen har precis blivit klar och den visar att Falun inte har dyrare placeringar än andra kommuner. Dock är det alltid svårt att budgetera när man har med myndighetsutövning att göra, säger Christina Knutsson.

Rykten att socialnämnden ska hoppa av sitt uppdrag har de senaste dagarna florerat i olika medier. Något som Christina Knutsson förnekar.
– Från mitt och andra partier har vi inte hört något om att vi ska avgå. Jag upplever att övriga kommunledningen lyssnar och förstår det vi säger och nu är vi alltså inbjudna till kommunstyrelsens ledningsutskott i februari för att prata vidare.

Sidan uppdaterad 2016-08-29