Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-12-16

Man på rullstol tittar ut genom ett fönster. Foto: Lar-Gunnar Svärd.

Vårdföretag tar över Korsnäsgården

Omvårdnadsnämnden har idag tagit beslutet att lämna över driften av vård- och omsorgsboendet Korsnäsgården till företaget Temabo AB. Bakgrunden är svårigheter att anpassa omvårdnadsnämndens verksamhet till snäva budgetramar.

I augusti beslutade omvårdnadsnämnden att kommunen skulle göra en upphandling av driften av hemtjänstområde Tisken väst, och det kommunala vård- och omsorgsboendet Korsnäsgården som delar i ett större åtgärdspaket. Det handlar främst om att försöka spara pengar.

— Vi i omvårdnadsnämnden väljer att göra kvalitetsupphandlingar för att få ut bästa möjliga nytta för våra äldre. Intressant är att det i konkurrensen mellan anbuden är två familjeägda företag som skiljer ut sig och ligger i topp, säger Anna Hägglund (C) ordförande i omvårdnadsnämnden.

Enligt Anna Hägglund så är det alltså inte priset, utan just kvaliteten, som avgjort i upphandlingen.

Klar majoritet i nämnd

På omvårdnadsnämndens sammanträde den 16 december, togs det formella beslutet att lämna över driften på Korsnäsgården till företaget Temabo AB, under fem år. Av elva deltagare på mötet så var det tio som röstade för beslutet. Endast Vänsterpartiets representant röstade mot.

— Vi tycker inte att den här lösningen är den bättre. Driften på Korsnäsgården har också varit upphandlad tidigare, så vi yrkade på avslag, framför Patrik Liljeglöd (V).

Personalen väljer själv om de vill stanna

Personalen på Korsnäsgården får nu välja om de vill jobba hos vårdföretaget eller stanna kvar inom Falu kommun.

— Företaget är skyldigt att ta hand om personalen som nu får en tid på sig att bestämma sig. De får välja själva och erbjuds tjänstledigt i ett år om de vill, annars får de gärna jobba kvar inom Falu kommun, säger Pia Joelsson, chef för omvårdnadsförvaltningen.

Beslutet är öppet för överklagande i tio dagar sedan blir det giltigt och vinner så kallat laga kraft. Vårdbolaget har som ambition att tillträda så fort som möjligt efter det.

Inget godkänt anbud för Tisken väst

Upphandlingsarbetet med hemtjänstområdet Tisken Väst däremot går vidare. Inget godkänt anbud hade kommit in. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att följa upp erfarenheterna från upphandlingsprocessen och se över eventuella justeringar som kan behöva göras.

Sidan uppdaterad 2015-12-16