Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-01-20

Mall för bild.

Så ser flyktingsitua­tionen ut just nu

Under 2015 tog Falun emot 238 nyanlända med uppehållstillstånd – nya invånare i Falu kommun som kommer från Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Utöver det tog Falun även emot 158 ensamkommande barn, fler än någonsin tidigare.

De allra flesta ensamkommande anlände under hösten, ibland så många som 10-12 i veckan, men vid nyår bröts trenden. Hittills i år har bara två kommit.

– Nu återstår att se vad som händer längre fram i vår om ID-kravet tas bort och när vintern är över. I dagsläget är det svårt att bedöma hur den närmaste framtiden ser ut, säger Maria Jonsson, förvaltningschef för kommunens arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltning.

Tillfälliga boenden

Falu kommun har inga egna asylboenden, däremot två så kallade evakuerings­boenden. Här bor just nu 87 asylsökande i väntan på en plats på ett asylboende. Många av dem är barn under tio år.

Egentligen ska väntetiden inte vara mer än sju dagar, men eftersom det är ont om platser i Migrationsverkets anläggningar behöver flyktingarna stanna längre.

– Migrationsverket har bett oss att hålla evakueringsboendena öppna fram till
sommaren, men nya besked kan komma, säger Maria Jonsson.

För flyktingarna på evakueringsboendena blir väntan lång och dagarna går långsamt.

– Många Falubor hör av sig och frågar vad de kan göra för att hjälpa till. Aktiviteter på dagtid, säger vi då. Det är vad som behövs mest, säger Laila Edholm, mångfaldskommunikatör.

Stort engagemang

En första träff har hållits med en rad föreningar, organisationer, studieförbund och nätverk i syfte att få igång olika aktiviteter för flyktingarna som väntar på
evakueringsboendena.

Nu ordnar studieförbunden svenskundervisning och det finns språkcaféer nästan varje kväll och på lördagsförmiddagar, ofta kombinerat med läxhjälp.

– Från flyktingarnas sida finns det önskemål om att få träna på gym, sy och sticka
tillsammans, göra utflykter, besöka centrum eller bara få lämna boendet,
berättar Laila Edholm och tillägger att kommunen kan bidra med skolsal på
dagtid och gymnastiksal på vissa tider, däremot inte med transporter.

– Vi är överväldigade över engagemanget hos Faluborna. Vi hoppas det kan bli
långsiktigt och att vi kan skapa fler möten, säger hon.

Mer information

Så kan du hjälpa

Flyktingsituationen i siffror

Nyanlända med uppehållstillstånd

2015 tog Falun emot 238 nyanlända invånare (86 fler än avtalat) varav 94 barn mellan 0 och 18 år. De nyanlända kom främst från Syrien (114), Somalia (46), Eritrea (21) och Afghanistan (20).

Ensamkommande

Falu kommun ansvarar för 200 ensamkommande barn som kommit 2015 eller tidigare. Vid årsskiftet bodde 65 ungdomar i kommunens boenden för ensamkommande, 48 i tre ordinarie boenden och 17 i tillfälligt kommunalt boende. 24 ungdomar bodde i privata HVB-hem eller hos släktingar. 89 ungdomar bor i familjehem, varav 27 i Falun, 35 i andra kommuner i Dalarna och 27 i övriga Sverige. I februari-mars öppnar Falu kommun fler boenden för ensamkommande. De ensamkommande talar dari (119), persiska (22), somaliska (17), tigrinja (13), arabiska (11), albanska (4) samt 14 ensamkommande som talar en rad olika språk.

Asylboenden

I Falu kommun finns ett asylboende som drivs av en privat aktör. Här bor 70 flyktingar.

Evakueringsboenden

Falu kommun driver två evakueringsboenden. Här bor 87 flyktingar.

Sidan uppdaterad 2016-01-20