Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-02-15

Mall för bild.

Foto: Lellah Johanna Thuresson

Gratis yoga för kvinnor och barn

Sedan ett par veckor tillbaka erbjuder Yogahuset i Falun gratis yoga för alla världens kvinnor och barn. Alla är välkomna på måndagar klockan 09:30 till 12:00 under hela februari, mars och april. Yogahuset bjuder också på te och frukt, enligt deras flygblad.

"Det som betyder någonting är möten mellan människor. Mellan kvinnor och kvinnor, barn och barn, kvinnor och barn." säger Eva Lena Bergman Nordqvist, som tillsammans med Marit Anne Seglsten Ness startade Yogahuset. Eva Lena berättar att hennes tanke är att nu när det kommer fler människor hit, så måste vi få det att fungera. Och att mötas och lära känna varandra är den självklara lösningen. Från början fanns viljan att bidra med något, och tanken "Det här kan jag." formade projektet med gratis yoga för alla världens kvinnor och barn.

Idén till projektet kom från ett stort intresse för integration, och många utlandsfödda vänner. I fokus ligger viljan att skapa välmående genom fysisk aktivitet och social stimulans. Det gäller också barnen, som får leka tillsammans medan mammorna utövar yoga. I och med det får även mammorna en stund för sig själva. Projektet fungerar som en fristad för kvinnor, helt utan män.

Projektet har hittills gått väldigt bra. "Första gången kom det 31 kvinnor, och 12 barn." säger Eva Lena. Många sprider ordet till sina vänner eller tar med sig dem, "word-of-mouth" fungerar bra som marknadsföring. Det här projektet ingår i ett större projekt i Falu kommun, som familjestiftelsen Jochnick har uttryckt en önskan att stödja.

Yogahuset finns på Garvaregatan 7, 791 70 Falun, och delar ingång med Helikopter Design.

Sidan uppdaterad 2016-08-15