Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-23

Budgeten var i fokus vid socialnämndens senaste möte

Budget i fokus på socialnämnden

Prognosen för socialnämndens budget till och med februari visar ett beräknat underskott på 21,5 miljoner kronor för 2016. Den största delen, 15 miljoner, ligger på barn- och familjesektionen där det framför allt handlar om kostnaden för HVB-placeringar. Det redovisades vid nämndens mars-möte under onsdagen.

Arbetet med att minska de externa placeringarna för barn och unga inom socialförvaltningen pågår ständigt men nivån väntas ligga på en fortsatt hög nivå. Samtidigt påverkar även andra vårdkostnader budgeten negativt. Behovet av LSS- boende och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar och bostadssituationen för utsatta grupper riskerar att ytterligare försvåras på grund av bostadsbristen vilket i sin tur påverkar möjligheter för rehabilitering.
– En viktig faktor för att få ett bättre ekonomiskt resultat är en stabil personalsituation. Under året har flera insatser gjorts för att främja en bättre arbetsmiljö och det arbetet måste fortsätta, säger Christina Knutsson (S) ordförande i socialnämnden.

En handlingsplan för rekrytering och bemanning har upprättats på socialförvaltningen och bland annat har barn- och familjesektionen marknadsförts på olika sätt för att få fler sökande till tjänsterna.
– Socialtjänsten är lagstyrd i hög grad vilket medför att det är svårt att sänka ambitionerna. Samtidigt är det svårt att leva upp till lagstiftarens krav med svagt ökade resurser, säger Christina Knutsson.

Sidan uppdaterad 2016-09-26