Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-23

Föreläsningar om flyktingsituationen i Falun

Föreläsningar om flyktingsituationen i Falun

Flyktingkrisen i Europa påverkar Falun

Det kommer fler flyktingar med uppehållstillstånd än vad som är överenskommet enligt fördelningstalen mellan kommunen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.
- Kommunens verksamhet påverkas samtidigt som vi står inför en situation där vi riskerar arbetskraftsbrist framöver, säger Laila Edholm, mångfaldskommunikatör.

Just nu åker Laila Edholm och projektledaren Cia Embretsen runt till olika föreningar och organisationer i Falun och berättar om hur det ser ut i Falun, vad som görs och vilka utmaningar som Falun står inför.
– I dagsläget görs mycket i Falun både av privatpersoner, föreningar och kommunen men det kan alltid göras mer, säger Cia Embretsen

Kommunen har sedan i november också startat evakueringsboenden för att kunna ta emot asylsökande för kortare tid eftersom det saknas platser på flyktingförläggningar.

I Falu kommun bor idag följande kategorier:

  • flyktingar med permanent uppehållstillstånd som hänvisats till Falun
  • ensamkommande barn som söker asyl
  • asylsökande, som bor i eget boende, t ex hos släkting

– Vi har märkt att föreläsningen som är på cirka en timme väcker många tankar och intressanta diskussioner säger Cia Embretsen. Hon puffar också för att det fortfarande finns chans för föreningar att boka in en föreläsning.

För att boka en föreläsning kontakta:

Laila Edholm , kommunikatör för mångfald: 023-860 26 laila.edholm@falun.se

Eller Cia Embretsen, projektledare "Öppna Ditt hem": 023-877 53 cia.embretsen@falun.se

Sidan uppdaterad 2016-09-26