Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-05

Få ensamkommande – fler nyanlända med uppehållstillstånd

Falun har sedan årsskiftet bara tagit emot tre ensamkommande barn och 76 nyanlända med uppehållstillstånd.

Hösten 2015 kom ca 10 000 personer per vecka för att söka asyl i Sverige. Just nu är den siffran nere i ca 500 per vecka visar Migrationsverkets statistik. Antalet ensamkommande ungdomar till Sverige har också minskat drastiskt ner till mellan 20 och 30 per vecka.

Sedan 1 mars finns nu en tvingande lagstiftning när det gäller att även ta emot nyanlända invandrare med uppehållstillstånd. Tidigare har detta endast gällt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Falun är den kommun i Dalarna som tar emot flest nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, nämligen 167 personer. Under årets tre första månader har 76 personer fått uppehållstillstånd, av dessa har 25 redan bott i Falun som asylsökande i eget boende, 22 har anhöriga i Falun och 24 kommer direkt från flyktingförläggning.

Det sätter fokus på frågan om tillgängliga bostäder. 2015 flyttade drygt 2000 personer till Falun från andra delar av Sverige. Gruppen nyanlända invandrare har dock begränsade resurser och därmed inte samma möjligheter att hitta bostäder som andra nyinflyttade.

Om du är intresserad av att hyra ut hela eller en del av din bostad, läs mer om Öppna ditt hem.

Sidan uppdaterad 2016-04-05