Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-21

Man med rullator får klapp på armen av hemtjänstpersonal

Tisken Väst kvar i kommunal regi

I augusti beslutade omvårdnadsnämnden att kommunen skulle göra en upphandling av driften av hemtjänstdistriktet Tisken Väst. Tanken med att lägga ut området på entreprenad var främst att spara pengar och att öka valfriheten. Eftersom inga godkända anbud kom in så arbetade omvårdnadsförvaltningen vidare med uppdraget. Inom majoriteten tittar man nu på andra lösningar.

- Vi har diskuterat frågan och det jag kan informera om idag är att upphandlingen av hemtjänstdistriktet Tisken Väst inte kommer att genomföras, säger Anna Hägglund (C) ordförande i omvårdnadsnämnden.

Det betyder att hemtjänstdistriktet tills vidare blir kvar i kommunal regi. Men vad innebär det för kunder och personal i Tisken Väst?

- För kunder och personal så blir det inte någon förändring mot vad det är idag. De som har hemtjänst från omvårdnadsförvaltningen fortsätter att få samma omsorg och vård, säger Pia Joelsson omvårdnadschef.

Kommunal eller privat hemtjänst

Att lägga ut kommunala vård- och omsorgsverksamheter på entreprenad eller inte, är en fråga som Faluns politiker har många och olika åsikter om.

- Självklart ska kvaliteten vara i fokus, men vi tycker att det är olyckligt om majoriteten väljer bort alternativ. För att få fler anbud så menar vi att man borde ge ett löfte till utföraren att verka själv i området i 4-6 månader, innan de andra aktörerna och kommunen själva kommer tillbaka. Kunderna som inte varit nöjda kan då välja annan utförare, säger Christer Carlsson (M) 2:e vice ordförande i omvårdnadsnämnden.

- Jag tror att det här kommer att bli bra och vi beklagar att kunder, personal och andra berörda fått vara i ovisshet under åtta månader sedan vi tog beslutet att upphandla driften av Tisken Väst, avslutar Anna Hägglund.

Sidan uppdaterad 2016-04-21