Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-26

Hemtjänsten besöker en äldre man i hemmet

Hemtjänsten arbetar mer med mobilen

Hemtjänsten i Falu kommun går nu under våren över till mobil dokumentation, ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten. Mobilen är hemtjänstens arbetsverktyg där de redan idag registrerar tid hos kund, öppnar dörrar och nu även läser och dokumenterar viktiga händelser.

- Syftet är att rätt person ska ha tillgång till rätt information i rätt tid för att kunden ska få hjälp och stöd av god kvalitet säger Carina Andersson som är IT-samordnare på omvårdnadsförvaltningen.

Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med de personer man hjälper. Dokumentationen är ett sätt för Falu kommun att säkerställa att det är god kvalitet på den hjälp och det stöd som den enskilde får. Det är viktigt att berörd personal känner till den enskildes behov och önskemål. Dessutom behövs dokumentationen för att kunna planera och följa upp den hjälp och det stöd som den enskilde blivit beviljad.

Systemet är enligt Carina Andersson säkert, och det är bara de som besöker respektive kund som kan se informationen. Den som kommer till en kund kan direkt läsa nya anteckningar eller se att kunden av olika orsaker nu behöver en annan typ av hjälp.

Sidan uppdaterad 2016-04-26