Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-28

Tågperrong. Människor kliver av och på tåget.

Ängsklockan-ungdomar till Borlänge

Falu kommun har ett tillfälligt HVB-hem i landstingets tidigare patienthotell Ängsklockan. Nu ska landstinget riva byggnaden och ungdomarna måste flytta.

– Vi vill såklart ha kvar ungdomarna i kommunen och har lyckats hitta nya platser till några av dem i Svärdsjö. Övriga flyttar till Borlänge, berättar förvaltningschef Maria Jonsson, Falu kommun.

Falu kommun ville förlänga avtalet med landstinget och låta ungdomarna bo kvar på Ängsklockan, men det har inte varit möjligt. Nu ska huset rivas för att ge plats till parkeringsplatser.

– De ungdomar som flyttar från kommunen kommer att kunna fortsätta gå kvar i sina skolor i Falun, så de behöver inte bryta med kamrater och lärare, säger Maria Jonsson.

Brist på lokaler

Under hela hösten sökte kommunen efter lämpliga lokaler för att starta ytterligare boenden på grund av den stora tillströmningen av ensamkommande.

Perioden september-december tog Falun emot 128 ensamkommande barn och unga.

Privatpersoner och företag hörde också av sig och ville erbjuda fastigheter, men många fastigheter var inte lämpliga eller skulle kräva omfattande ombyggnation.

– Vi har av den anledningen varit hänvisade till kommunala fastigheter och våra möjligheter att hitta lämpliga kommunala boenden har byggt på att andra förvaltningar i kommunen, eller exempelvis landstinget, lämnar lokaler, förklarar Maria Jonsson.

–Den akuta situationen innebar också att vi tvingades köpa platser i andra kommuner och vi kan tvingas till det även fortsättningsvis om tidplaner för fortsatt utbyggnad av platser i kommunen inte håller.

Sidan uppdaterad 2016-04-28