Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-05-23

Flyktingguider – viktigt för att stärka självkänslan

Språket, utbildning och fler sociala kontakter med svenskar är viktiga faktorer för att nyanlända invandrare ska öka sin självkänsla och ta makten över sitt eget liv. Det är slutsatser som dras i en utvärdering av två studenter vid socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna.
- Det här visar hur viktigt det är att våra nyanlända får tillfälle att träffa Falubor, träna språket och utöka sitt sociala nätverk, säger Amel Mujic, integrationssamordnare i Falu kommun.

Flyktingguide har funnits i Falu kommun i snart tre år. Det är ett samarbete mellan Arbetsmarknads-, Integrations- och Kompetensförvaltningen (AIK) och Lugnetkyrkan. Syftet med projektet är bland annat att underlätta nyanländas och flyktingars integration i kommunen. Meningen är att deltagarna ska få möjlighet att träffas på ett okomplicerat, personligt sätt och berika varandras liv.

Två studenter vid Högskolan Dalarnas socionomprogram, Sara Olsson och Carina Renhuvud, har nu gjort en kvalitativ utvärdering av flyktingguideprojektet.

Det finns ett antal faktorer som bidrar till ”empowerment” för flyktingarna, det vill säga att man får självkänsla och självförtroende att själv ta kontrollen över sitt liv. Dessa faktorer är framför allt språket, utbildning och sociala kontakter.

Nöjda deltagare

De deltagande nyanlända invandrare och flyktingar som intervjuats är överlag mycket nöjda. Att ha en flyktingguidefamilj har inneburit att de fått tillfälle att träffa svenska invånare i Falun och fått nya kontakter, att träna språket och att utbyta kunskap om likheter och skillnader i kulturen. Att känna någon som är född i Sverige och som man kan ringa och fråga om råd ger trygghet, säger en av de intervjuade. Ökad förståelse för hur samhället fungerar är också en effekt. Och det stärker känslan av att ha lite större kontroll över tillvaron.

En av frågorna i intervjun handlade om deltagarna fått jobb via projektet. Så har inte skett. De som har jobb har fått det via arbetsförmedlingen. Samtidigt sägs i utvärderingen att utvecklingen av språket och kunskapen om Sverige och svenskar också har hjälpt dem i jobbet. En av de intervjuade berättar till exempel att hen har fått hjälp med att formulera sig i jobbansökan, att skriva CV och så vidare.

Växande intresse

Antalet flyktingguider växer. På ett år ökade antalet från 20 till 60. Just nu väntar 42 nysvenska familjer och enskilda personer på att matchas mot en svensk familj. Matchningen i Falun sker via Silas Valerio i Lugnetkyrkan.

Mer information

Är du intresserad av att bli eller att få en flyktingguide, läs mer om att bli flyktingguide här.

Sidan uppdaterad 2016-06-14