Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-08-24

Närbild på två personers händer - hand i hand.

Färre platser i privata asylboenden

Många frågar varför TopLugnets asylboende ska läggas ner.

Svaret är att antalet flyktingar till Sverige minskar och Migrations­verket har en plan sedan juli som innebär att man flyttar 6 200 personer från privata boenden till verkets egna boenden.

Den 25 juli lämnade Migrationsverket sin senaste prognos. Den visade att i stället för lägst 40 000 och högst 100 000 flyktingar så visar prognosen nu på drygt
30 000 flyktingar under 2016.

Skälet till att platser frigörs och att behovet minskar är bl a de lagändringar som skett under våren, dvs att fler kommuner måste ta emot personer som fått uppehållstillstånd och att beslut finns om att behålla gränskontroller och ID-kontroller till och med 11 november i år. Antalet flyktingar per vecka är nu ca 500 personer, jämfört med 10 000 i höstas.

Det här gör att antalet platser måste anpassas till behoven och därför finns en plan att nu stänga ner och flytta flyktingar till Migrationsverkets egna boenden, där de också kan erbjuda självhushåll.

– Det känns sjävklart inte bra att de barn som fick börja skolan och gå några veckor i våras nu inte blir kvar i Falun. Framför allt skolan har gjort ett omfattande arbete för att bereda skolgång och stod i beredskap att ordna förskola för de mindre barnen, säger Laila Edholm, mångfaldskommunikatör.

– Men frågan om asylboenden och avtal med privata företag är en fråga som Migrationsverket äger, inte kommunen. Vare sig kommunerna eller Migrationsverket har haft särskilt lång planeringshorisont det senaste året.

Kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) kommenterar frågan så här:

– Top Lugnet har varit en väl fungerande verksamhet. Engagemanget och stödet från omgivningen och Falubor har varit stort, vilket känns väldigt bra. Migrationsverket har nu valt att inte fortsätta att använda TopLugnet, vilket vi tycker är tråkigt, men där vi som kommun inte har något inflytande. Vi har haft löpande kontakt med TopLugnet och Migrationsverket och verket säger att de också är nöjda med verksamheten, men att det minskade antalet nyanlända gör att de väljer att koncentrera antalet platser till färre boenden.

Mer information

Migrationsverket: 6 200 asylsökande erbjuds nytt boendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-08-24