Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-08-31

Integrationschef Mats Berglund

Integrationschef Mats Berglund

Integrationschef med erfarenhet från jobbmatchning och kompetensförsörjning

Faluns nye integrationschef Mats Berglund vill utveckla mottagandet av våra nya svenskar, nyanlända med uppehållstillstånd som blir invånare i Falun. Han använder nyckelorden ”snabb” och effektiv”, när han beskriver hur han vill se integrationen av de nyanlända. Och han kliver in i chefsjobbet i en tid när debatten om migration växlat över till integration av flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige och när diskussion om arbetskraftsbrist och matchning växer.

Faluns nye integrationschef Mats Berglund vill utveckla mottagandet av våra nya svenskar, nyanlända med uppehållstillstånd som blir invånare i Falun. Han använder nyckelorden ”snabb” och effektiv”, när han beskriver hur han vill se integrationen av de nyanlända. Och han kliver in i chefsjobbet i en tid när debatten om migration växlat över till integration av flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige och när diskussion om arbetskraftsbrist och matchning växer.

- Mottagandet måste fokusera på att de nyanlända snabbt kommer in i vår svenska gemenskap och i jobb, anser denne 44-åring med en bakgrund som regionchef i ett utbildnings- och jobbmatchningsföretag, där han arbetat med verkstadsindustrins kompetensförsörjning.

- Jag vill också se till att vi, enligt de förutsättningar som finns, tar emot de ensamkommande barnen på ett så humant och familjärt sätt som det bara går.

En chef från näringslivet

Mats Berglund kommer närmast från Competens Utbildning Sverige AB. Där var han regionchef och ansvarade för de verkstadstekniska arbetsmarknadsutbildningarna för vuxna i Region Norr. Det handlade om 13 utbildningar på totalt 13 orter, från Säffle i söder till Örnsköldsvik i norr. Det har handlat om att individanpassa utbildning och språkundervisning och matcha såväl svenskfödda som utrikes födda utifrån ”rätt person på rätt företag”.

En av metoderna var att få ut nyanlända på språkpraktik, vilket gick ut på att företag tog emot nyanlända med bristfälliga språkkunskaper under ett par dagar bara för att de skulle få känna på hur det var på en arbetsplats och få större kunskap om fackspråket. De följde en arbetare under några dagar i jobbet och pratade med dem.

Som regionchef samlade han också olika utbildningsanordnare på ett ställe. Även yrkessvenska och distansledd SFI-utbildning skulle ske där verkstadsutbildningen genomfördes. Utbildningens olika delar anpassades efter de utrikesföddas språkförmåga. Behövdes lite mer SFI eller yrkessvenska fick personerna det. Utbildningen i verkstaden skedde annars i blandade grupper med både svenskfödda och utrikes födda.

Matchning av kompetens och personlighet

 –Matchningen mot företagen var en tredje viktig aspekt, berättar Mats. Den förutsatte att lärarna på utbildningarna hade god kännedom om företagen vi samarbetade med. Lärarna var ofta ute på företagen och vi hade kursråd med dem just för att få till det här samarbetet. Detta ledde till att vi ofta visste när ett företag skulle anställa personal, vilken kunskapsnivå de eftersökt och vilken typ av personlighet som skulle passa in på just det företaget. Resultatet blev nästan uteslutande en anställning. Detta var inte ett specifikt integrationsprojekt men det kom alla till del.

Du har jobbat nu sedan maj månad – hur känns det att gå från företagsvärlden och in i kommunen?

-Det är ett väldigt intressant och omväxlande arbete. Förutsättningarna för en integrationschef har en tendens att ändras väldigt ofta, bl a genom nya beslut t ex när det gäller migrationspolitik och regelsystem. Min uppgift blir då att se till att, utifrån de nya förutsättningarna, anpassa och utveckla organisationen efter detta, säger Mats Berglund.

-Jag ser också fram emot samarbetet mellan olika förvaltningar inom Falu kommun och med arbetsförmedlingen just för att öka möjligheterna för de nyanlända.

Tränar basket i Falun och Borlänge

Att inspirera till och skapa mötesplatser mellan svenskfödda och utrikes födda för att öka förståelsen oss emellan ser Mats som en viktig del av integrationsarbetet. Det här gör han också privat i sin egenskap av ordförande, tränare och spelare i Falu Basket, som nu spelar i division 3. Han ska nu också spela för Borlänge Basket i division 2. Inom idrotten har han också sökt upp utrikes födda som kan vara intresserade av basket. Annars är det naturen och familjen som fyller hans fritid.

Sidan uppdaterad 2016-08-31