Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-09-21

Omsorgsboendet Hälsingebacken öppnas snart

Hälsingebacken – inflyttning i oktober

Ett av de största byggprojekten i kommunens regi just nu, vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken i Hälsinggården, går nu mot sitt färdigställande.

Redan i mitten på oktober är det meningen att boendet ska vara klart för inflyttning.

Det är vid den gamla Hälsinggårdsskolan, som nu till stora delar är riven, som kommunen har valt att uppföra det nya vård- och omsorgsboendet.

Hälsingebacken kommer att ha 48 lägenheter med moderna och väl anpassade gemensamhetsutrymmen, och byggnaden har uppförts helt i trä med kiselbehandlad fasad.

Till boendet hör också en lugn och trivsam utemiljö med sittmöjligheter, bra belysning och igenkännande växter för de som kommer att bo där.

– Det här är ett stort projekt, där många har varit inblandade. Under resans gång har utmaningarna varit många och stora, men nu ser vi målet. I början på oktober ska boendet lämnas över till omvårdnadsförvaltningen, säger Carina Vestlund, byggets projektledare.

Under vecka 41 är det meningen att inflyttning ska kunna ske.

– Som det ser ut nu blir det så. Jag har varit inblandad i det här projektet sedan 2014 och ser väldigt positivt på det nya boendet, säger enhetschefen Anna Larstedt.

Men bygget av Hälsingebacken har under resans gång också varit väldigt omskrivet och omdebatterat av andra skäl, då kostnaderna dragit i väg.

Kostnaden för projektet var i den ursprungliga budgeten beräknad till 86 miljoner kronor, men har enligt den senaste prognosen hamnat på 115 miljoner kronor.

Dessutom är bygget försenat med cirka sex månader.

– Många av besluten i det här projektet togs innan jag började hos Falu kommun, och KPMG har varit inne och granskat projektet. Jag har vidtagit kraftiga åtgärder för att få projektet på spåret igen, och hålla ner kostnaderna, säger Lars Ringsby, serviceförvaltningschef.

Sidan uppdaterad 2016-09-21