Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-10-28

Två unga kvinnor.

Arbete för tryggad kompetens

I hela Sverige råder stor konkurrens om utbildade socionomer och så kommer situationen att vara, också de närmaste åren.

Det är mot den bakgrunden som socialförvaltningen i Falun nu har tagit fram en kompetensförsörjningsplan.

Planen antogs vid socialnämndens sammanträde i onsdags.

– Syftet med planen är kort och gott att se till att vi har den kompetens vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag både idag och i framtiden, förklarar Christina Knutsson (S), nämndordförande.

Färre vill bli chef

Socialförvaltningens största utmaningar när det gäller kompetensförsörjning är
just nu att rekrytera och behålla chefer och personal inom myndighetsutövning.

De närmaste fem år går en femtedel av socialförvaltningens chefer i pension. Samtidigt vill unga inte bli chefer i samma utsträckning som tidigare. Det beror bland annat på att chefsuppdrag upplevs som komplexa och svåra.

När det gäller LSS-området är trenden att nya målgrupper gör verksamheten mer specialiserad, vilket kräver ökad kompetens.

Några av de aktiviteter som förvaltningen bestämt sig för att arbeta med på
kort och lång sikt är förstärkt förvaltningsintroduktion, översyn av chefsuppdrag, vidareutbildning, och aspirantprogram.

– Det finns en del missuppfattningar kring vår verksamhet, så det är viktigt att vi blir bättre på att berätta om våra yrken och vårt uppdrag, säger Ylva Renström, socialchef.

– Idag är vi en kvinnodominerad arbetsplats. Vi vill därför satsa på att rekrytera fler män och fler medarbetare med utländsk bakgrund. Här finns en stor potential, säger hon.

Bra klimat

När konkurrensen om arbetskraften är stor är det extra viktigt att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö.

Här kan du se ett reportage som Dalarnas tidningar nyligen gjorde om det goda arbetsklimatet på Falu kommuns socialförvaltning.

Falun går mot strömmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad 2016-10-28