Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-18

Publik vid föreläsning.

120 medarbetare och politiker från Falu kommun lyssnade till Åsa Swan, projektledare för Skönsmo-modellen.

Sundsvall inspirerar till rekryterings­projekt

Häromdagen deltog ett hundratal Falu kommun-medarbetare och politiker i ett seminarium om ett nytt arbetssätt, kallat Skönsmo-modellen.

Falu kommun har sökt EU-medel för att jobba med projektet "breddad rekrytering" under tre år i nio arbetsgrupper inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, kost och städ.

Tryggare

Skönsmo-modellen har tagits fram av Sundsvalls kommun och har fått sitt namn efter det första hemtjänstområdet där den prövades.

I korthet handlar Skönsmo-modellen om att ändra arbetssättet så att den som är närmast kunden har mer inflytande. På så sätt ökar tryggheten för kunden, samtidigt som det leder till ökad arbetsglädjen och minskad stress för de anställda.

Viktigt projekt

Även Falu kommuns projekt kommer att innebära att ändra arbetssätt och invanda mönster, men kommunen ska bygga sin egen utvecklingsmodell.

Falu kommuns projekt har också ett starkt fokus på integration och inkludering.

– Det här är ett mycket viktigt projekt för oss och vi hoppas att vi ska få de medel vi sökt. De närmaste åren kommer vi att behöva rekrytera många nya medarbetare och vi arbetar på många plan för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Inger Klangebo, chef för ledningsförvaltningen.

Om Falu kommun får EU-medel eller inte avgörs 14-15 december.

– Blir det ett nej kommer vi sannolikt att starta projektet i alla fall, men i mindre skala, säger Inger Klangebo.

Sidan uppdaterad 2016-11-18