Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-28

Falun växer: fler nyanlända
med uppehållstillstånd

Det kommer allt fler nyanlända med uppehållstillstånd till Falun. Hittills under 2016 har Falu kommun tagit emot 324 nyanlända med uppehållstillstånd. En del av dem är ensamkommande och asylsökande som redan bor i i Falun. Övriga kommer direkt från flyktingförläggningar, s k anläggningsboenden. De flesta nyanlända är syriska medborgare. Den stora utmaningen i integrationsarbetet är att hitta bostad till de nya Faluborna.

Våra nya invånare läser svenska för invandrare, får 60 timmar obligatorisk samhällsorientering och skrivs in på arbetsförmedlingen, som ansvarar för deras etablering på arbetsmarknaden. De nyanlända har skiftande kompetens men ca 25-30 procent av dem har akademisk utbildning, övriga har ofta någon form av yrkesbakgrund eller utbildning, som vi i Sverige ofta erbjuder via gymnasieprogram men som i många andra länder sker genom lärlingstid från tidiga barnaår. Medelåldern för flyktingarna som kom till Sverige 2015 var 30 år. Det är alltså unga personer, som inget hellre vill än att få ett jobb och försörja sig själva.

Få ensamkommande

Förra året tog Falun emot 161 ensamkommande ungdomar. I år är vi tillbaka på 2014 års nivåer med 8 nyanlända ensamkommande. Idag har kommunens Socialförvaltning ansvaret för 179 ensamkommande, av vilka runt 100 bor i familjehem eller kommunens boenden.

Kommunens avtal med privata HVB-hem är nu uppsagda. Den intensiva utbyggnaden av boenden, som var aktuell hösten 2015 och våren 2016, har nu bytts mot anpassning av antalet platser till antalet ungdomar som kommer.

Ändrad ersättning från staten fr o m 1 juli 2017 innebär också en omläggning av verksamheten och stödboenden i stället för HVB-hem för ungdomarna. Falu kommun har egentligen redan drivit verksamheten som stödboende, så omläggningen i sig handlar mer om att anpassa antalet platser till behoven.

Ett större Falun 2017

Migrationsverket räknar i dagsläget inte med att antalet asylsökande kommer att öka nästa år. Under 2016 beräknas antalet asylsökande flyktingar till Sverige vara totalt 29 000, vilket betyder nivåer som Sverige hade i mitten på 1990-talet. Migrationsverket räknar med att behandla 100 000 asylärenden i år. Och idag finns 15 000 personer med beslut om uppehållstillstånd, vilka väntar på kommunplacering. Med de fördelningstal, som Länsstyrelsen tilldelat kommunerna i Dalarna, kommer Falun sannolikt att ta emot ca 500 nyanlända med uppehållstillstånd nästa år och 6 – 7 ensamkommande ungdomar.

Sidan uppdaterad 2016-11-28