Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-19

Två unga killar håller armen om varandra och vänder ryggen mot kameran

Lägre ersättning ger uppsagda avtal

Från och med den 1 juli 2017 gäller lägre statliga ersättningar för kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Falu kommun har därför under hösten sagt upp två avtal med privata företag i Dala-Järna och Falun, där ensamkommande ungdomar varit placerade. Det blir också en förändring för de ungdomar som nu bor i kommunala boenden i Falu kommun, som kommer att flytta samman till ett boende under våren 2017

– Förutom minskade ersättningar så minskar också antalet ensamkommande rejält, säger integrationschefen Mats Berglund.

Färre ensamkommande och nya regler

Under 2015 tog Falun emot 161 ensamkommande, under 2016 tog vi emot 8. Det innebär att inströmningen av ensamkommande nu är mycket låg. Många kommuner tar hem de ungdomar som bor även i familjehem i andra kommuner. De nya reglerna kräver också att ungdomarna ska vara placerade i den kommun som är vistelsekommun. Men här är det Socialförvaltningen som har ansvaret förbeslut om placeringen. Integrationsenheten har bara uppdraget att hantera boenden.

Ett gemensamt boende innebär ca 50 platser. De flesta ungdomar som kommer till det nya boendet har redan varit i Falun i ca ett år och en majoritet går i skola här, har gode män och är etablerade i Falun. Men det är inte säkert att alla kommer att få stanna i Sverige. Sett till besluten idag är det ca 85 % av de ensamkommande som får uppehållstillstånd.

Migrationsverket har ca 20 000 beslut kvar att fatta under 2017 när det gäller ensamkommande ungdomar som kom till Sverige 2015. De flesta har inga ID-handlingar, vilket gör handläggningen mer komplicerad - I år kommer också kravet på åldersbestämning att träda i kraft och hur detta kommer påverka besluten om uppehållstillstånd är i dag svårt att säga. Redan idag flyttas de ungdomar som är 18 år och inte fått beslut om uppehållstillstånd över till Migrataionsverkets asylboenden.

Högbo blir nytt boende

– Vi har bedömt att Högbo, där TopLugnet AB redan hade närmare 150 asylsökande placerade, efter viss ombyggnad är lämplig som lokal. Här finns alla möjligheter att ordna verksamhet för ungdomarna även på fritiden, om man vill det, säger Mats Berglund.

Avtalet mellan kommunen och fastighetsägaren blev klart strax före jul. Integrationsenheten kommer att bjuda in gode män och grannar till informationsmöten efter helgerna.

– Jag är medveten om att grannarna redan fått viss information genom att fastighetsägaren begärde bygglov. Men självklart ska vi också se till att svara på alla de frågor som kan finnas när det gäller verksamheten, säger integrationschefen Mats Berglund.

Mer information om asylsökande finns här:

Migrationsverket, antalet asylbeslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-01-19