Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-04

Behov av bostäder till familjer

Projektet Öppna ditt hem startades i december 2015 och går ut på att hitta privatpersoner som vill hyra ut till nyanlända.

Lyckat projekt

Projektet har i dagsläget 44 stycken godkända boenden och har där med hjälpt 75 personer att få ett hem. 2016 hade Falu kommun ansvar för att finna boende till 167 personer som blev kommunplacerade genom den nya bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016.

- Vi jobbade månad för månad med att hitta boenden till alla och lyckades lösa hela
2016 tack vare Öppna ditt hem och ett gott samarbete med Kopparstaden, säger
projektledare Cia Embretsen.

Årets utmaning

2017 är kommuntalet 169 personer som ska tas emot. Länge var det rum som efterfrågades men nu har behovet svängt och det nästan enbart familjer som blir placerade i Falun. Detta gör att det nu efterfrågas större boenden, det kan vara allt från en familj på två persons till en familj på sju personer som behöver boende.

Öppna ditt hem är finansierat av länsstyrelsen och pågår fram till december i år. Där efter finns möjligheten att projektet fortskrider och även öppnar upp för fler
målgrupper.

Sidan uppdaterad 2017-08-18