Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-10

Personal från frivilla resursgruppen i Falun informerade folk i Bjursås

Vet du var du har din trygghetspunkt?

En av flera viktiga saker som lyfts under Krisberedskapsveckan är våra trygghetspunkter, hur de används, varför de är viktiga och var de ligger. I Falu kommun finns 34 trygghetspunkter.

Krisberedskapsveckan är i full gång och när den Frivilliga resursgruppen (FRG) besökte Bjursås under tisdageftermiddagen, låg fokus på att informera om trygghetspunkterna i Falu kommun.

En trygghetspunkt är en plats dit du som invånare i Falu kommun kan söka dig under en kris, till exempel om ditt dricksvatten tar slut. På plats finns möjligheten att fylla på sitt vattenförråd, tillgång till ström och eventuellt mat om den har tagit slut under den pågående krishändelsen.

– Hemberedskap är väldigt viktigt, för att i en kris tillgång till värme, vatten och mat, men även information. Har man inte tillgång till en radio med batterier hemma är det viktigt att känna till var man kan ta del av den information som kommunen har om läget, säger Sören Jonsson i FRG.

Trygghetspunkter är oftast förlagda till platser med stora lokaler, tillgång till köksutrustning och värme. På plats kan det då bedrivas enklare sjukvård men även ställa ut vatten från kommunens vattenreserv.

Här kan du söka din trygghetspunkt

Läs om vad som händer under Krisberedskapsveckan i Falu kommun

Mer om krisberedskap

Sidan uppdaterad 2017-05-10