Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-06-01

Vårdtalangerna Atawola och Tida tillsammans med Gösta som bor på Herrhagsgården

Vårdtalangerna Atawola och Tida i samspråk med Gösta som bor på Herrhagsgården

Lyckat projekt med Vårdtalanger

I projektet Vårdtalanger har 15 nya Falubor som läser SFI gått en utbildning för att kunna jobba inom vård och omsorg. Projektet har varit lyckat och de flesta börjar snart jobba på Falu kommun.
- Det känns som en familj och jag har lärt mig jättemycket, säger Atawola Sherzad från Afghanistan som fått semestervikariat på Herrhagsgården.

Vårdtalanger är ett samarbete mellan Falu kommun, arbetsförmedlingen, Svensk Vård & Kompetensutveckling (SVOK) och kommunal. Det är en utbildning för de som inte har svenska som modersmål och de kan börja när de fortfarande läser Svenska för invandrare, SFI. Vårdtalanger heter det för att de som ska gå utbildningen ska brinna för att ta hand om människor och att vilja arbeta inom vård och omsorg, eller att de gjort det tidigare i sitt forna hemland.

– Falu kommun gör den här satsningen för att få in flera medarbetare med annat etniskt ursprung. I vår plan för lika rättigheter och möjligheter anger vi att vår medarbetare skall spegla kommunens sammansättning. Våra kunder, brukare kommer ju också i allt större grad från andra länder än Sverige. Det har ju också visat sig att det är lättare att lära sig ett nytt språk om man är i ett arbete och ett sammanhang, säger Carl Sjölin som är HR-specialist på Falu kommun och en av initiativtagarna till projektet Vårdtalanger i Falun.

Teori, praktik och sommarjobb

I oktober började Atawola ”Ata” Sherzad som kommer från Afghanistan och Tida Jammeh som kommer från Gambia, att praktisera på Herrhagsgården, där de också fick en mentor. De är väldigt glada att de fått sommarjobb på sin praktikplats där de känner både boende och personal.

– Det är bra här, alla är hjälpsamma och jag känner att jag vill jobba med att hjälpa de gamla, säger Tida Jammeh.

De boende verkar också uppskatta att de får ha kvar Tida och Ata, åtminstone över sommaren.

- Ja, de är bra båda två, säger Gösta som bor på Herrhagsgården.

Vårdtalangerna får ingen förtur till jobb på Falu kommun utan går igenom samma rekryteringsprocess som alla andra vikarier. Att 11 av 15 vårdtalanger nu fått sommarjobb på Falu kommun, är en av flera saker som pekar på att projektet varit lyckat.

Blir det en fortsättning?

– Ja, självklart blir det en fortsättning. Den 12 juni startas en ny grupp. I början på december kommer också vårdtalangerna att komma ut på praktik med en mentor på sin arbetsplats, avslutar Carl Sjölin.

Sidan uppdaterad 2017-06-02