Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-10-16

Faluns ungdomsstödjare, ute bredvid Rådhuset i Falun.

Uppskattade ungdomsstödjare

Falu kommun har fyra ungdomsstödjare. Syftet är att nå unga i åldern 13-19 år som är i riskzonen för missbruk, kriminalitet, våldsbejakande extremism och/eller annan form av utanförskap. Ungdomsstödjarna finns där ungdomarna finns och har mötts av nyfikenhet och uppskattning.

– Det är jättekul att vi nu har startat. Vi finns ute på sociala medier, i skolorna, i ungdomsgårdarna och på andra platser i kommunen för att prata med ungdomar. Det märks att vi är efterlängtade och många frågar vilka vi är, säger Lisa Olofsson, en av ungdomsstödjarna.

Tanken är att unga ska få förtroende för ungdomsstödjarna, att de ska fånga upp saker som håller på att gå fel och vara ett nätverk mellan olika aktörer. Även om målgruppen är unga som är i riskzonen för att utveckla social problematik av olika slag, ska de unga kunna komma till ungdomsstödjarna även med mindre frågor och bekymmer. 

– Ja, vi har kontakt med både skolan, föräldrar, fritidsgårdar, socialförvaltningen, Kopparstaden, Centrala stadsrum och flera ideella föreningar. Vi kommer att vara en kunskapsbank om vad ungdomar tycker och vad som är på gång, säger Ulf Frisell, ungdomsstödjare.

I Falun har frågan om att inrätta en uppsökande verksamhet, som har till syfte att nå unga i riskzonen, diskuterats på politisk- och tjänstemannanivå vid flera tillfällen.

Under hösten 2015 och under 2016 aktualiserades det hela på nytt, då kommunen fick in allvarliga indikationer på att det fanns ett flertal ungdomar i Falun som var i behov av att få stöd, för att inte riskera att utveckla missbruk eller hamna i annan social problematik.

– I jämförelse med andra jämförbara kommuner låg också Falun sämre till när det gäller framförallt narkotika i den LUPP-undersökning som gjordes. LUPP är en ungdomsenkät från MUCF* för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation bland annat när det gäller hälsa och missbruk samt deras erfarenheter, säger Ulrika Gustafsson Lindberg som är arbetsledare för ungdomsstödjarna och kommunens brottsförebyggande samordnare.

Ungdomsstödjarna är anställda under perioden 2017-2019 och totalt satsas 9 miljoner kronor på projektet.

– Efter tre år ska projektet utvärderas, men jag hoppas och tror att funktionen kommer att bli kvar även efter det. Många ungdomar behöver samhällets stöd i olika former. Tyvärr finns det en tendens av att allt färre vuxna rör sig ute där unga är. Ungdomsstödjarna kommer att arbeta för att fler föräldrar och andra vuxna ska finnas där unga är, och vi hoppas självklart också att polisen ska satsa mer på brottsförebyggande arbete bland Faluns unga, säger Ulrika Gustafsson Lindberg. 

Ungdomsstödjarnas uppdrag och kontaktuppgifter

*MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Sidan uppdaterad 2017-10-16