Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Medicin

Patientnämnden

Inte nöjd med kommunal hälso och sjukvård? Dina synpunkter och klagomål kan göra vården bättre.

Du som boende, patient eller närstående kan lämna synpunkter eller klagomål på något du upplevt inom vården till exempel hemsjukvård. Synpunkter eller förslag på förbättringar är viktiga och kan hjälpa till att förbättra vården.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål

  • Kontakta den enhet du fått vård av eller vistats vid.
  • Kontakta Patientnämnden Dalarna.

Patientnämnden Dalarna

  • Patientnämnden hjälper boende, patienter och närstående att föra fram sina synpunkter och klagomål till vårdgivare och ser till att de blir besvarade.
  • Patientnämnden ger den information som patienter och närstående kan behöva för att kunna ta tillvara sina intressen i vården.
  • Patientnämnden är fristående, opartisk och reglerad enligt särskild lag.
  • Handläggarna har tystnadsplikt
  • Du kan vara anonym och det kostar inget att kontakta patientnämnden.

Det finns olika sätt att kontakta Patientnämnden Dalarna

  • Ring 023-49 01 00, 6.00–22.00 (alla dagar utom storhelger). Du får en uppringningstid då vi kontaktar dig.
  • Logga in på 1177 Länk till annan webbplats. , Välj: Övriga tjänster/ Patientnämnd/ A. Synpunkter på vården
  • Gå in på Synpunkter på vården Länk till annan webbplats. Fyll i Blankett ” Anmälan synpunkter på vården”, skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

När Patientnämnden tagit emot ditt ärende registreras den och utgör underlag för handläggning. Ärendet skickas vidare till berörd instans inom vården. Patientnämnden utreder inte vad som hänt, utan fungerar som en länk till vården och bevakar att du får svar. Handläggningstiden är cirka 4 veckor. Du får svar från vården antingen muntligt (telefonsamtal, möte) eller skriftligt.

Mer information finns under följande sida www.regiondalarna.se/patientnamnden Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2023-03-31