Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två äldre personer som håller varandras händer

För äldre - minska risken för brottsutsatthet

Generellt är äldre utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer, men i relation till utsattheten upplever de samtidigt en hög grad av otrygghet. Äldre är särskilt sårbara för vissa brott, där gärningspersoner utnyttjar såväl fysisk svaghet som ovana på nätet.

Det är viktigt att uppmärksamma och förebygga brott mot äldre då brotten ofta kan få särskilt allvarliga konsekvenser. (BRÅ, Brottförebyggande rådet, 2018)

BRÅ:s rapport om brott mot äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisens rapport om bedrägerier mot äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren har tillsammans tagit fram tips och utbildningsmaterial för att hjälpa äldre att förebygga att de utsätts för de vanligaste typerna av brott som riktas mot just äldre. Materialet kan både användas av enskilda eller som material för gruppmöten och studiecirklar.

Stöld och bedrägerier i hemmet

Broschyr om brott som sker i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om brott som sker i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöld och bedrägerier i offentlig miljö

Broschyr om brott som sker i offentlig miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om brott som sker i offentlig miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedrägerier som sker via telefonen, internet eller brev

Broschyr om brott via telefon, internet och brev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om brott via telefon, internet och brev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möteshandledning till gruppledare

Instruktionsfilm till möten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesmanual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildspel för mötesinledning Powerpoint, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Faluns brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faluns lokala brottsförebyggande råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-16