Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer sitter vid ett bord och pratar

Grannsamverkan

Grannsamverkan har, enligt en undersökning som BRÅ tagit fram, visat sig kunna minska brottsligheten i området med upp till 36 procent.

Minskar brott och ökar tryggheten

En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet och flerfamiljshuset, så som inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person.

I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt.

Kontakt för grannsamverkan

Sidan uppdaterad 2023-08-17