Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på vänner i grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan har, enligt en undersökning som BRÅ tagit fram, visat sig kunna minska brottsligheten i området med upp till 26 procent.  

Minskar brott och ökar tryggheten

En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. 

Kontakt

Om ni vill starta Grannsamverkan i ert bostadsområde kontakta Faluns kommunpolis, Hans-Erik Rehnstam på tfn 070-654 47 85 eller e-post hans-erik.rehnstam@polisen.se för att boka in ett informationsmöte.

På sidan Samverkan mot brott (http://samverkanmotbrott.se/) kan du läsa mer om vad du själv kan göra.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRÅ: Grannsamverkan - förebyggandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-09-15