Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Våldsbejakande extremism

I Sverige finns flera organisationer och verksamheter som på olika sätt arbetar för demokrati och mot våldsbejakande extremism.

Arbetet sker bland annat genom lägesbildsarbete, förebyggande arbete, kunskapsspridning.

Hur jobbar vi med våldbejakande extremism i Falu kommun?

Det förebyggande arbetet sker i många olika verksamheter som möter barn, unga och vuxna. I Falun har det beslutats att frågan hanteras så långt det är möjligt enligt rutiner som redan finns. Faluns brottsförebyggande råd samordnar denna fråga.

BRÅ-samordnaren är Faluns kontaktperson när det gäller våldsbejakande extremism inom Falu kommun och gentemot externa aktörer. Kontaktuppgift finns högst upp till höger på sidan.

Rädda barnens nationella stödtelefon för anhöriga:

Gäller oro för våldsbejakande extremism

020-100 200

Sidan uppdaterad 2022-06-02