Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Baksidan på ett barn med en ryggsäck på ryggen

Du spelar roll - du är inte ensam!

Snart är det dags för årets uppmärksamhetsvecka Du spelar roll - du är inte ensam! Vecka 7 uppmärksammar barn som växer upp i familjer med missbruk, våld och psykisk ohäsa. I år föreläser bland annat Nanne Grönvall!

Se barnen som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Veckan handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som kanske inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

  • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
  • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
  • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
  • Vart man som barn, ung eller vuxen kan vända sig för att få hjälp för sig själv eller för någon som man är orolig för.

Föreläsning för allmänheten med Nanne Grönvall

Nanne Grönvall

Nanne Grönvall Foto: Karin Törnblom

Tid: Torsdag 15 februari klockan 17.45
Plats: Ljushallen, Falu stadsbibliotek, Falun
Föreläsningen är kostnadsfri! Ingen föranmälan krävs!

Mellan klockan 17.30 - 19.20 finns representanter för flera verksamheter som är till för barn, unga och vuxna på plats för att informera och svara på frågor.

För mer information: Nanne Grönvalls föreläsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsningar för skolelever med Henrietta Lysén

Henrietta Lysén

Föreläsaren Henrietta Lysén

Under veckan kommer Henrietta Lysén att föreläsa i många av Faluns skolor.

Föreläsaren och författaren Henrietta Lysén vet hur det är att växa upp med familjehemligheter inom familjen.

I hennes föreläsning ’Jag Äger Min Story’ berättar hon om sina livserfarenheter som anhörig: hur det var för henne att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, uppleva fysiskt, psykiskt och latent våld i nära relation och vara anhörig till en bror som utsattes för sexualbrott.

Med sin föreläsning sprider hon hopp om att det går att ta sig vidare och äga sitt liv. Det finns hjälp att få och att ingen är ensam. Henrietta berättar hur hon har tagit sig vidare i livet och belyser vikten av stöd samt vägleder till befintliga hjälp- och stödorganisationer.

Här kan du läsa mer om Henrietta och föreläsningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsningar för yrkesverksamma i Dalarna

Föreläsningarna arrangeras av Länsstyrelsen Dalarna.
Anmäl dig här till föreläsningarna som riktar sig till yrkesverksamma i hela länet. Anmälningslänk hittar du längre ner på sidan.

Program torsdag 15 februari

9.00 Inledning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

9.10 Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) – 20 år av framgångsrik samverkan mellan akademi och yrkesliv, Elin Johansson, verksamhetsutvecklare SUD, Högskolan Dalarna.

9.20 Socialtjänstens hantering av våld och barns tillgång till skydd och stöd, Sara Quarles van Ufford, doktorand, Högskolan Dalarna.

10.15 Mer utsatta än andra - Om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar, Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Marie Cederschiöld Högskola.

11.10 Barn som växer upp med våld och att fråga ett barn om utsatthet, Emma Momqvist och Sara Stenberg, Kvinnojouren Borlänge/tjejjouren Dalia.

13.00 Samverkan inom området barn och ungas psykiska hälsa, Maria Fjellfeldt, lektor i socialt arbete, Högskolan Dalarna.

13.45 Förstå familjen – ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter, Kristin Eliasson Kunskapscentrum för jämlik vård Västra Götalandsregionen.

14.45 Gängsnacket – en broschyr för att upptäcka barn på väg in i kriminalitet, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

14.50 Idrottslyftet – Barn i utsatta områden, RF SISU Dalarna

15.30 Summering av dagen.

Så anmäler du dig

Mer information och anmälningslänk Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan senast 12 februari
Zoomlänk till dagen skickas ut till anmälda några dagar innan och det går sedan att välja att se alla föreläsningar eller valda delar av programmet.

Samverkansaktörer för uppmärksamhetsveckan

Finsam, Rädda Barnen, Länsstyrelsen Dalarna, Folkuniversitetet, Svenska Kyrkan, Falu kommun; barn- och utbildningsförvaltningen, arbetslivs- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Faluns brottsförebyggande råd.

Samordnare Ulrika Gustafsson Lindberg, BRÅ-samordnare/ANDTS-strateg. Kontakt till Ulrika hittar du här.

Mer om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Falun hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp för barn, unga och familjer

Ungdomsstödjarna, telefon 023-869 50

Ungdomsstödjarna arbetar uppsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och finns där Faluns unga finns, t ex på skolor, fritidsgårdar, ute på stan och på landsbygden. Ungdomsstödjarna erbjuder stöd och vägledning till unga, mellan 13-19 år. Ungdomar kan själva ta kontakt för att prata om allt från små bekymmer till större problem som rör dem själva eller någon de känner oro för. Även föräldrar kan ta kontakt om de känner oro för sitt barn/ungdom.

Dialogens öppenvård, telefon 023-830 00 (kontaktcenter)

Dialogen erbjuder stöd till barn och unga som växt upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen. Ungdomar som själva har problem med eller är i riskzonen för att utveckla missbruk kan också få stöd och hjälp. Dialogen ger även stöd till föräldrar i föräldraroll/föräldraskap.

Barn- och familj, mottagningstelefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du som ung eller förälder själv vill ha hjälp eller om du känner oro för någon som är under 18 år.

Samtalsmottagningen, Barn och unga, telefon: 023-49 16 55

Vi hjälper barn och unga upp till och med 17 år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningen Falun, telefon: 023-49 08 08

För unga mellan 13 och 24 år.

Fritid för unga, e-post: fritidforunga@falun.se

För dig som är 13-18 år finns fritidsledarna på Fritid för unga för att stötta, hjälpa och inspirera dig till att göra, hänga, umgås, testa eller bara vara i en trygg och trivsam miljö.

BRIS, Barnens rätt i samhället, telefon: 116 111

Mer information och chatt bris.se/chatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp för vuxna

Enheten våld i nära relation, telefon: 020-25 21 00

Stöd och hjälp till såväl den som utsätts för våld som den som utövar våldet.

Mottagning missbruksenheten, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du är över 18 år och själv behöver hjälp för ditt missbruk eller om du är oroad över någon annan över 18 år som har problem med missbruk.

Viva öppenvårdsmottagning missbruk/vuxna, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Råd, stöd och behandling för vuxna och unga vuxna över 18 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Kvinnojouren Kullan, telefon: 023-125 15

För dig som är våldsutsatt, anhörig eller har frågor kring våld i nära relationer

Psykiatrimottagning, telefon: 023-49 05 00

För personer som har behov av specialistpsykiatri.

Din vårdcentral

För personer med lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd.

Svenska kyrkan, Falun

Svenska kyrkans samtalsstöd hittar ni i länken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren, telefon 070-625 65 80 och 116 006

Ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Helt gratis, anonymt om du vill. För mer information: boj.se/falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersförtryck.se

Om hedersvåld och förtryck. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Telefonnummer 020-50 50 50.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonnummer: 020-555 666.

Sidan uppdaterad 2024-02-16