Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Baksidan på ett barn med en ryggsäck på ryggen

Du spelar roll - du är inte ensam!

Vecka 7 2023 genomför vi årets uppmärksamhetsvecka Du spelar roll - du är inte ensam! Program, föreläsningslänk och anmälningslänk finns längre ner på sidan.

Se barnen som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Veckan handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som kanske inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

  • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
  • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
  • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
  • Vart man som barn, ung eller vuxen kan vända sig för att få hjälp för sig själv eller för någon som man är orolig för.

Föreläsning för allmänheten

Åsa Jinder

Åsa Jinder

Tid: Torsdag 16 februari klockan 18.30
Plats: Stora scenen, Kulturhuset tio14, Teatergatan 5, Falun
Föreläsningen är kostnadsfri! Ingen föranmälan krävs!

I år kommer riksspelmannen, kompositören, föreläsaren och samtalsterapeuten Åsa Jinder att föreläsa för allmänheten på Kulturhuset tio14.

Åsa Jinder växte upp med en mamma som drack, och efter att hon gett ut "Bli min mamma igen" 1990, började hon föreläsa om att vara ett vuxet barn till en alkoholist, och om att återvinna kraft och mod.

Under kvällen finns representanter för flera verksamheter som är till för barn, unga och vuxna med.

Föreläsningar för skolan

Johanna Lindblå

Johanna Lindblå

Johanna Lindblå talar om det många barn och unga inte alltid kan tala om. Där problematik i familjen sätter ett blytungt filter över tillvaron.

Johannas uppväxt präglades av att leva med en pappa som var alkoholist.
Men turbulens i familjelivet kan också handla om andra droger, misshandel, destruktiva mönster, psykisk ohälsa.

– Att våga lyfta på locket till det mörka har hjälpt mig att hantera vad som varit. Och att skapa det som nu är, säger Johanna Lindblå.
Johanna Lindblå växte upp i Bjursås utanför Falun, och bor i dag i Hedemora med sin Martin.

Det hon nu kan kalla vardag har inte alltid varit självklart.
Men lättnad, lugn och lycka är allas att uppnå. Vägen dit kan vara kort, lång eller mittemellan.

– Varje litet steg styr mot stor förändring. Att vi pratar om problemen är ruta ett för resten av livet, säger Johanna.

Föreläsningar för yrkesverksamma i Dalarna

Föreläsningarna arrangeras av Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med Falu kommun.
Anmäl dig här till föreläsningarna som riktar sig till yrkesverksamma i hela länet. Anmälningslänk hittar du längre ner på sidan.

Program tisdag 14 februari - Barn och våld i nära relationer

10.00-12.00 - Brott mot barn och efterföljande processer, Rebecca Lagh, Advokat, Advokatbyrå Rebecca Lagh AB

Advokat Rebecca Lagh föreläser om brott mot barn med fokus på barnfridsbrott, hur barnförhör går till, biträdets uppdrag och kort om de processer som ofta följer på brottmålet, dvs barnutredning hos socialtjänst, vårdnadsprocess och ibland LVU.

Program onsdag 15 februari - Barn i missbruksmiljö

9.00-9.45 Var det mitt ansvar? - Annelie Örling, BRIS

Socionom och kurator Anneli Öhrling föreläser utifrån rapporten Var det mitt ansvar? Föreläsningen presenterar vad barn har berättat i samtal med Bris. Fokus ligger på hur barn påverkas när vuxna dricker för mycket. Förutom barns röster lyfts även forskning och förbättringsförslag i syfte att ge varje barn en trygg uppväxt.

10.00-10.45 När barn är anhöriga - Maria Boustedt Hedvall och Agnes Lundström, utredare Socialstyrelsen

Socialstyrelsen berättar om regeringsuppdraget att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga, med fokus på deluppdraget barn i familjer med missbruk/beroende. Presentationen tar även upp hur ett familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten kan hjälpa familjer till förändring.

11.00-11.20 Tydligare barnrättsperspektiv vid bedömning av missbruk och relaterade problem – Anitta Litvinov, utredare Socialstyrelsen

ASI-manualen reviderades 2022. I den reviderade manualen har lagts till ett tydligare barnrättsperspektiv i form av information och följdfrågor för att hjälpa handläggare som arbetar med vuxen/beroende att ställa frågor om barnens situation.

11.25-11.55 Bredd når långt - Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare Junis

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Resultatet presenteras i Junis rapport som 2022 hade titeln "Bredd når långt". Undersökningen visar att de stödinsatser som landets kommuner erbjuder når mindre än en procent av de barn som är i behov av dem. Inspireras av goda exempel på hur samverkan över organisationsgränserna kan leda till att fler utsatta barn kan nås av det stöd de har rätt till.

Program torsdag 16 februari - Barn och hedersrelaterat våld och förtryck

9.00-12.00 Barn och hedersrelaterat våld och förtyck - Issis Melin och Petra Blom, Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Alltför många barn växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Föreläsarna lyfter de samband som finns vad gäller att inte få bestämma över sitt eget liv och sin framtida partner och utsatthet för barnmisshandel.

Så anmäler du dig

Mer information och anmälningslänk Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teamslänk till dagen skickas ut till anmälda några dagar innan och det går sedan att välja att se alla föreläsningar eller valda delar av programmet.

Samverkansaktörer för uppmärksamhetsveckan

Rädda Barnen, Länsstyrelsen Dalarna, Folkuniversitetet, Svenska Kyrkan, Falu kommun; barn- och utbildningsförvaltningen, arbetslivs- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Faluns brottsförebyggande råd.

Samordnare Ulrika Gustafsson Lindberg, BRÅ-samordnare/ANDTS-strateg. Kontakt till Ulrika hittar du här.

Mer om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Falun hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp för barn, unga och familjer

Ungdomsstödjarna, telefon 023-869 50

Ungdomsstödjarna arbetar uppsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och finns där Faluns unga finns, t ex på skolor, fritidsgårdar, ute på stan och på landsbygden. Ungdomsstödjarna erbjuder stöd och vägledning till unga, mellan 13-19 år. Ungdomar kan själva ta kontakt för att prata om allt från små bekymmer till större problem som rör dem själva eller någon de känner oro för. Även föräldrar kan ta kontakt om de känner oro för sitt barn/ungdom.

Dialogens öppenvård, telefon 023-830 00 (kontaktcenter)

Dialogen erbjuder stöd till barn och unga som växt upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen. Ungdomar som själva har problem med eller är i riskzonen för att utveckla missbruk kan också få stöd och hjälp. Dialogen ger även stöd till föräldrar i föräldraroll/föräldraskap.

Barn- och familj, mottagningstelefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du som ung eller förälder själv vill ha hjälp eller om du känner oro för någon som är under 18 år.

Samtalsmottagningen, Barn och unga, telefon: 023-49 16 55

Vi hjälper barn och unga upp till och med 17 år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningen Falun, telefon: 023-49 08 08

För unga mellan 13 och 24 år.

Stöd och hjälp för vuxna

Enheten våld i nära relation, telefon: 020-25 21 00

Stöd och hjälp till såväl den som utsätts för våld som den som utövar våldet.

Mottagning missbruksenheten, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du är över 18 år och själv behöver hjälp för ditt missbruk eller om du är oroad över någon annan över 18 år som har problem med missbruk.

Viva öppenvårdsmottagning missbruk/vuxna, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Råd, stöd och behandling för vuxna och unga vuxna över 18 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Psykiatrimottagning, telefon: 023-49 05 00

För personer som har behov av specialistpsykiatri.

Din vårdcentral

För personer med lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd.

Svenska kyrkan, Falun

Svenska kyrkans samtalsstöd hittar ni i länken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS

Telefon 116 111 och chatt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersförtryck.se

Om hedersvåld och förtryck. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Telefonnummer 020-50 50 50.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonnummer: 020-555 666.

Sidan uppdaterad 2023-02-13