Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Baksidan på ett barn som går på en väg

Du är inte ensam

En del hemligheter är tyngre än andra att bära, som att en förälder ofta är berusad, en annan förälder mår dåligt psykiskt och/eller att någon av föräldrarna slår.

Uppmärksamhetsveckan Du är inte ensam handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

  • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
  • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
  • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
  • Vart man som barn, ung eller vuxen kan vända sig för att få hjälp för sig själv eller för någon som man är orolig för.

Samverkansaktörer för Du är inte ensam

Rädda Barnen, Länsstyrelsen Dalarna, Svenska Kyrkan, IOGT-NTO, Falu kommun; elevhälsan, skolan/barn- och utbildningsförvaltningen, dialogen/socialförvaltningen, biblioteket/kultur- och fritidsförvaltningen, Faluns brottsförebyggande råd. Region Dalarna; kultur och bildning, barn- och ungdomspsykiatrin.

Stöd och hjälp för barn, unga och familjer


Ungdomsstödjarna, telefon 023-869 50
Ungdomsstödjarna arbetar uppsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och finns där Faluns unga finns, t ex på skolor, fritidsgårdar, ute på stan och på landsbygden. Ungdomsstödjarna erbjuder stöd och vägledning till unga, mellan 13-19 år. Ungdomar kan själva ta kontakt för att prata om allt från små bekymmer till större problem som rör dem själva eller någon de känner oro för. Även föräldrar kan ta kontakt om de känner oro för sitt barn/ungdom.

Dialogens öppenvård, telefon 023-830 00 (kontaktcenter)

Dialogen erbjuder stöd till barn och unga som växt upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen. Ungdomar som själva har problem med eller är i riskzonen för att utveckla missbruk kan också få stöd och hjälp. Dialogen ger stöd till föräldrar i föräldraroll/föräldraskap.

Barn- och familj, mottagningstelefon: 023-830 00 (kontaktcenter)
Om du som ung eller förälder själv vill ha hjälp eller om du känner oro för någon som är under 18 år.

Stöd och hjälp för vuxna

Enheten för våld i nära relation, telefon: 020-25 21 00
Stöd och hjälp till såväl den som utsätts för våld som den som utövar våldet.

Mottagning missbruksenheten, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)
Om du är över 18 år och själv behöver hjälp för ditt missbruk eller om du är oroad över någon annan över 18 år som har problem med missbruk.

Viva öppenvårdsmottagning missbruk/vuxna, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)
Råd, stöd och behandling för vuxna över 25 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Rådgivning unga vuxna/missbruk, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)
Råd, stöd och behandling för vuxna mellan 18-24 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Psykiatrimottagning, telefon: 023-49 05 00
För personer som har behov av specialistpsykiatri.

Din vårdcentral
För personer med lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd.

Sidan uppdaterad 2020-03-16