Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Baksidan på ett barn med en ryggsäck på ryggen

Du spelar roll - du är inte ensam!

Vecka 7 2022 genomför vi årets uppmärksamhetsvecka Du spelar roll - du är inte ensam! Program, föreläsningslänk och anmälningslänk finns längre ner på sidan.

Se barnen som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Veckan handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som kanske inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

 • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
 • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
 • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
 • Vart man som barn, ung eller vuxen kan vända sig för att få hjälp för sig själv eller för någon som man är orolig för.

Föreläsning för allmänheten

Frida Boisen

Frida Boisen

Journalisten, programledaren och författaren Frida Boisen växte upp i ett hem med missbruk samt psykiskt, ekonomiskt och fysiskt våld.

I en unik, gripande och samtidigt hoppingivande föreläsning berättar Frida om sin tuffa uppväxt där våldet och den psykiska ohälsan var en vardag, något som ledde till de mest fruktansvärda konsekvenser. Men också hur hon hittat strategier för att bryta kedjor av våld och missbruk, för att istället få må bra och hitta en väg till lycka.

Idag vill Frida sprida hopp, ORK, och inte minst kunskap om hur vi alla med små medel kan hjälpa andra som lever i utsatta hem idag. Vi kan alla göra skillnad. Vi kan faktiskt rent av rädda liv.

Föreläsningar för skolan

Johanna Lindblå

Johanna Lindblå

Johanna Lindblå talar om det många barn och unga inte alltid kan tala om. Där problematik i familjen sätter ett blytungt filter över tillvaron.

Johannas uppväxt präglades av att leva med en pappa som var alkoholist.
Men turbulens i familjelivet kan också handla om andra droger, misshandel, destruktiva mönster, psykisk ohälsa.

– Att våga lyfta på locket till det mörka har hjälpt mig att hantera vad som varit. Och att skapa det som nu är, säger Johanna Lindblå.
Johanna Lindblå växte upp i Bjursås utanför Falun, och bor i dag i Hedemora med sin Martin.

Det hon nu kan kalla vardag har inte alltid varit självklart.
Men lättnad, lugn och lycka är allas att uppnå. Vägen dit kan vara kort, lång eller mittemellan.

– Varje litet steg styr mot stor förändring. Att vi pratar om problemen är ruta ett för resten av livet, säger Johanna.

Föreläsningar för yrkesverksamma

Arrangeras av Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med Falu kommun.
Anmäl dig här till föreläsningarna för yrkesverksamma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (Teamslänk till dagen skickas ut till anmälda några dagar innan och det går sedan att välja att se alla föreläsningar eller valda delar av programmet).

Program 16 februari

 • Klockan 09:00-12:00
  Devin Rexvid, Universitetslektor, Stockholm universitet
  Devin Rexvid forskar kring frågor om hedersrelaterat förtryck och våld (HRV) respektive socialarbetares professionsutövning. För närvarande bedriver Devin forskning om flickor och unga kvinnor i åldersspannet 12–20 år som varit föremål för socialtjänstens tvångsomhändertagande med anledning av utsatthet för HRV då de överskridit familjens krav på anständig klädsel. Studien ämnar belysa socialtjänstens och rättens förståelse av och syn på obligatoriskt krav på anständig klädsel.
 • Klockan13:00-14:30
  Steven Lucas, barnläkare, docent, Akademiska barnsjukhuset
  Vi vet ganska mycket om vad barn behöver för att växa, utvecklas och må bra. Ändå är det många barn som lever i en miljö där de far illa. Varför blir det så? Hur påverkar det barnets hälsa? Ett samtal om vikten av att tidigt identifiera missbruk och andra psykosociala riskfaktorer i små barns hemmiljö och erbjuda effektiv hjälp – för en barndom fri från
  våld och försummelse.
 • Klockan 14:45 – 16:00
  Peter Larm, Universitetslektor/Studierektor forskarnivå, Stockholms universitet
  Föreläsningen handlar om barn till missbrukande föräldrar med avseende på hur de mår, vad som utmärker de som utvecklat resiliens, samt vilken evidens det finns för olika preventiva insatser gällande denna grupp.

Samverkansaktörer för uppmärksamhetsveckan

Rädda Barnen, Länsstyrelsen Dalarna, Svenska Kyrkan, Region Dalarna, Falu kommun; elevhälsan, skolan/barn- och utbildningsförvaltningen, arbetslivs- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Faluns brottsförebyggande råd.

Samordnare Ulrika Gustafsson Lindberg, BRÅ-samordnare. Kontakt till Ulrika hittar du här.

Mer om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Falun hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp för barn, unga och familjer

Ungdomsstödjarna, telefon 023-869 50

Ungdomsstödjarna arbetar uppsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och finns där Faluns unga finns, t ex på skolor, fritidsgårdar, ute på stan och på landsbygden. Ungdomsstödjarna erbjuder stöd och vägledning till unga, mellan 13-19 år. Ungdomar kan själva ta kontakt för att prata om allt från små bekymmer till större problem som rör dem själva eller någon de känner oro för. Även föräldrar kan ta kontakt om de känner oro för sitt barn/ungdom.

Dialogens öppenvård, telefon 023-830 00 (kontaktcenter)

Dialogen erbjuder stöd till barn och unga som växt upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen. Ungdomar som själva har problem med eller är i riskzonen för att utveckla missbruk kan också få stöd och hjälp. Dialogen ger även stöd till föräldrar i föräldraroll/föräldraskap.

Barn- och familj, mottagningstelefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du som ung eller förälder själv vill ha hjälp eller om du känner oro för någon som är under 18 år.

Samtalsmottagningen, Barn och unga, telefon: 023-49 16 55

Vi hjälper barn och unga upp till och med 17 år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Ungdomsmottagningen Falun, telefon:023-49 08 08

För unga mellan 13 och 24 år.

Stöd och hjälp för vuxna

Enheten våld i nära relation, telefon: 020-25 21 00

Stöd och hjälp till såväl den som utsätts för våld som den som utövar våldet.

Mottagning missbruksenheten, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Om du är över 18 år och själv behöver hjälp för ditt missbruk eller om du är oroad över någon annan över 18 år som har problem med missbruk.

Viva öppenvårdsmottagning missbruk/vuxna, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Råd, stöd och behandling för vuxna över 25 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Rådgivning unga vuxna/missbruk, telefon: 023-830 00 (kontaktcenter)

Råd, stöd och behandling för vuxna mellan 18-24 år med eget missbruk och till vuxna som är anhöriga till personer med missbruk.

Psykiatrimottagning, telefon: 023-49 05 00

För personer som har behov av specialistpsykiatri.

Din vårdcentral

För personer med lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd.

Svenska kyrkan, Falun

Svenska kyrkans samtalsstöd hittar ni i länken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS

Telefon 116 111 och chatt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersförtryck.se

Om hedersvåld och förtryck. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Telefonnummer 020-50 50 50.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonnummer: 020-555 666.

Sidan uppdaterad 2022-08-04