Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjejer äter glass

Nya regler vid servering av mat och dryck

Senast uppdaterad den 8 januari 2021.

För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten
beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen.

Restauranger och serveringar måste se till att undvika trängsel bland sina gäster. Om du ser att reglerna inte följs, kan du skicka in en anmälan på vår sida Allmänna synpunkter, klagomål eller felanmälan.

Det som gäller är:

 • Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas. Det innebär att den som driver serveringsstället kan behöva vidta åtgärder som att begränsa antalet gäster, möblera om, markera avstånd på marken/golvet eller upprätta nummerlappsystem för köer.
 • Ett sällskap får bestå av max fyra personer. Om ett sällskap är större än fyra personer behöver sällskapet delas upp. De uppdelade grupperna betraktas sedan som olika sällskap och sällskapen behöver sitta minst en meter från varandra.
 • Krav på minst en meters avstånd mellan sittande gäster och gäster som köar eller hämtar mat och dryck. Det innebär att lokalens utformning behöver
  anpassas så att sittande gäster hamnar minst en meter från de gäster som står i kö eller hämtar mat och dryck.
 • Olika sällskap behöver sitta minst en meter från varandra. Det innebär att plexiglas eller andra skydd mellan olika sällskap inte är tillräckligt för att skydda sällskap som sitter närmare än en meter från varandra. Avståndet på minst en meter gäller i alla riktningar – även bakåt.
 • Verksamhetsutövaren ansvarar för att se till att gästerna sitter ner. Det innebär att när allmännasammankomster som exempelvis konserter, idrottsevenemang och liknande anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.
 • Servering av mat och dryck får endast ske till gäster som sitter ned. Det innebär även att en gäst som själv hämtar sin dryck inte får dricka på vägen
  till sin plats.
 • Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  Erbjud gärna gästerna båda delarna. Om endast handtvättsmöjligheter vid handfat är tillgängligt finns en ökad risk för trängsel vid toalettutrymmet.
 • Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. Det innebär att den som driver ett serveringsställe informerar sin personal om bland annat smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.
 • Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning. Det innebär att information omhur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där gäster uppehåller sig.
 • Från och med 1 juli är det kommunen som har hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav, på att minska smittspridning av covid-19.

pdf att skriva ut - Regler vid servering av mat och dryck Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen - Smittskydd på serveringsställen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista från Länsstyrelsen

För att göra det lättare för dig att göra rätt och veta vilka krav som gäller vid en eventuell kontroll så kan du som företagare använda checklistan som Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram Pdf, 270.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Eget ansvar– gå ifrån trängel

Som medborgare och gäst har vi alla också skyldighet att inte bidra till ökad trängsel. Ser du att det är fullt någonstans – gå till ett annat ställe!

Håll avstånd till dina medmänniskor och respektera de åtgärder som affärer och restauranger gör för att undvika trängsel.

Regler för servering kan ändras snabbt

Var beredd på att reglerna kan ändras snabbt och du behöver därför hålla dig uppdaterat om vad som gäller. Här kan du få senaste informationen:

Livsmedelsverkets information angående coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och krogar med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-01-08