Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Coronaviruset – Frågor och svar

På den här sidan samlar vi vanliga frågor och svar kopplade till kommunens verksamhet. Läs gärna Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för nationella frågor rörande viruset och sjukdomen.

Utbildning och barnomsorg – generellt

 • Vad händer om en skola behöver vara stängd under en längre tid?

  Regeringen har tagit beslut om en förordning som till exempel ger oss möjligheten att bedriva undervisning på andra tider och i andra former än normalt, om någon skola skulle behöva stängas ned.Vi följer råden från smittskyddsläkaren på Region Dalarna som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Beslut om stängning kan endast huvudmannen (kommunen) göra, aldrig en enskild rektor.
 • Finns det några restriktioner för lärare och elever inom skolan?

  Vi skall vara restriktiva med resor och möten som inte är nödvändiga. Till exempel har prao-veckor blivit framflyttade och vissa Skol-if-resor inställda.Det kan hända att ytterligare åtgärder behöver göras vilket rektor kommer att meddela i så fall.

Gymnasiet och vuxenutbildning

 • Kan gymnasieelever få skollunch?

  Från och med den 3 september och tillsvidare kan du som går på Lugnetgymnasiet eller Kristinegymnasiet beställa en lunchlåda till nästa skoldag. Här kommer frågor och svar på hur man gör.
  Läs mer: Nu kan gymnasieelever beställa lunchlåda

Förskola och grundskola

 • Vad gör jag om mitt barn är sjuk?

  Det är viktigt att barn stannar hemma från förskola och skola om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom.Folkhälsomyndigheten uppmanar alla människor med förkylningssymtom som snuva, hosta och feber, även mildare, att stanna hemma och testa sig för covid19. I vissa lägen måste vi även be vårdnadshavare att hämta sina barn om de visar sjukdomssymtom.Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Kan jag hålla mitt barn hemma om jag är orolig för att hen smittas?

  Allmän skolplikt gäller och barn kan därför inte hållas hemma på grund av oro för smitta.
 • Får jag stanna hemma och ta ut "vård av barn" om jag är orolig för att mitt barn ska smittas?

  Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta. Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt.Försäkringskassans information om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kan grundskolor och förskolor komma att stängas vid en andra våg av covid19?

  Falu kommun följer de senaste rekommendationerna och riktlinjer från regeringen. I nuläget finns inga rekommendationer att stänga förskolor eller bedriva distansverksamhet för grundskola.Samtidigt spelar den lokala lägesbilden in. Med personalbrist och hög sjukfrånvaro kan det krävas justeringar för respektive skola eller förskola genom exempelvis sammanslagningar av avdelningar, grupper, klasser eller förflyttning till annan förskola.
 • Hur vet jag om mitt barn har allergisk reaktion eller corona?

  Om du misstänker att du har allergiska symtom (typiska symtom, som det brukar vara) så behandla med allergi-/astmamedicin enligt ordination eller enligt tillverkarens rekommendationer. Om du inte har feber och symtomatisk behandling hjälper är det troligen allergiska symtom.Vissa symtom är typiska för allergi och talar emot att det är orsakat av coronavirus:
  • Serienysningar
  • Klåda i ögon
  • Klåda i näsa och svalg
  • Pipande/väsande andning (astma)
  • Feber är aldrig orsakat av allergi, så tillkommer feber till ”allergisymtomen” så ska barnet vara hemma.
  Covid 19 är smittsamt. Därför är det i regel flera i familjen som är sjuka, åtminstone om symtomen funnits några dagar.
  Sammanfattning:
  Barn med misstänkt allergiska symtom kan vara i förskolan/ skolan om:
  • Barnet har typiska allergiska symtom.
  • Barnet är feberfritt.
  • Symtomatisk allergimedicinering hjälper.
  • Ingen annan i familjen har infektionssymtom.
  Läs information om pollen www.pollenkoll.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.pollenrapporten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Jag har blivit permitterad. Kan mitt barn fortsätta på fritids?

  Är du som vårdnadshavare permitterad så har du i normalfallet inte rätten att ha dina barn inom fritidshemmets verksamhet. Söker du arbete eller läser du vidare under din permittering har du självklart rätt till det.

Vård, stöd och omsorg

 • Är det besöksförbud på kommunens äldreboenden?

  Nej, besöksförbudet upphörde 1 oktober.
 • Vilka rutiner har hemtjänstpersonal gällande renlighet?

  Inom omvårdnadsförvaltningen och hemtjänsten i Falu kommun är alla medarbetare utbildade utifrån basala hygienrutiner och klädregler.Utbildningen är utifrån Socialstyrelsens "SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg" vilket innebär kunskap om vikten av god handhygien, när man tvättar händerna ochanvänder handsprit, och när man ska använda handskar och plastförkläde, och att arbetskläder ska bytas efter varje arbetspass.Samtliga medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen har under 2019 arbetat med att öka kompetensen och kunskapen inom hygien. Vi har personer på alla arbetsplatser som stämmer av att hygienrutinerna efterlevs.
 • Får jag besöka en patient på lasarettet?

  Nej, i Dalarna råder besöksförbud på länets sjukhus. Undantag kan efter kontakt med avdelningarna göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökaren inte har luftvägssymtom.

Göra och uppleva

 • Varför håller Lugnets simhall öppet?

  Falu kommun följer de nationella riktlinjer som gäller för publika bad och simhallar. Lugnets verksamhet omfattas inte av förbudet gällande allmänna sammankomster. Läs mer om Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterUtökad städning
  Under rådande omständigheter är hälsa och hygien extra viktigt. Vår städpolicy för toaletter, poolområden och andra aktivitetsytor är väldigt noggrann, men under rådande förutsättningar har vi beslutat att utöka städningen och desinficering av kontaktytor.
  Viktigt för besökare
  Det du som gäst kan hjälpa oss med är att följa de Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och vara extra noga med din egen hygien.

 • Vad gäller för besök på biblioteken?

  Öppettider
  I nuläget har biblioteken i Falun justerade öppettider. Detta beror på personalbrist. Tiderna kan komma att ändras med kort varsel, håll därför koll på bibliotek.falun.selänk till annan webbplats och i sociala medier för dagsaktuella öppettider.
  • Falu stadsbibliotek har stängt på lördagar från 28 mars till och med 20 april.
  • Bjursås bibliotek har öppet tre dagar i veckan (istället för fem) från och med vecka 14.
  • Svärdsjö bibliotek har öppet tre dagar i veckan (istället för fem) från och med vecka 14.
  • Vika och Näs bibliotek har tillsvidare stängt på onsdagar, till följd av personalbrist.
  Biblioteksfilialerna slutar med kontanter
  Som en förebyggande säkerhetsåtgärd slutar biblioteken nu tillfälligt med hantering av kontanter biblioteksfilialerna och hänvisar till betalning via kort, på Falu stadsbibliotek, eller Swish.
  Datorer
  Vid användning av bibliotekens besöksdatorer är det viktigt att tvätta händerna före och efter användning.
  Bibliotekets program
  Alla program på bibliotek i Falun är inställda till och med den 4 maj.

 • Kommer Kulturhuset tio14 att ha öppet för aktiviteter som vanligt?

  Eftersom Kulturhuset tio14 endast hyr ut lokaler så är det idag upp till arrangörer att ställa in eller genomföra evenemang som följer regeringens och folkhälsomyndighetens beslut.Vi uppdaterar oss och följer utvecklingen hela tiden, så ha gärna koll på Kulturhuset tio14:s webb för eventuella ändringar

Kommunens arbetssätt

 • Hur hanterar kommunen spridningen av coronaviruset?

  Kommunen följer utvecklingen noga och följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i frågan samt deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner.Smittskyddsläkaren planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare och förmedlar informationen till kommunerna.Falu kommun arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Varje dag görs en inventering av läget inom kommunens egna verksamheter. Utifrån denna tar vi beslut om vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, hindra smittspridning och värna om riskgrupperna.Dessutom bevakar vi vilka frågor som kommer in från Falubor och andra. Kommunikationen är viktig i det här läget. Falu kommun informerar via egna kanaler, främst falun.se.
Sidan uppdaterad 2020-04-29