Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Risk - kemikalier i Falun

Den första juni 2015 började det nya Seveso III-direktivet gälla. Det är ett direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Direktivet säger bland annat att alla kommuner som har verksamma Seveso-företag inom sitt område (som omfattas av lagens högre krav) ska ha information om detta på sin hemsida.

Inom Falu kommun finns i dagsläget tre sådana företag;

  • Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg vid Falu gruva
  • Falu Energi & Vatten AB, Gasoldepå vid Skyfallsvägen
  • NCC Industry AB, Falukrossen (Bergtäkt Kniptjärnsberget)

Falu Rödfärgs information om risker - till boende nära företagetPDF

Falu Energi & Vattens information om risker- till boende nära företagetPDF

NCCs information om risker med Falukrossen - till allmänhetenPDF

Information om kommunens handlingsprogram för räddningsinsatser finns på Räddningstjänsten Dala Mitts hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och mer information om Seveso-direktivet finner du på MSBs hemsidalänk till annan webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Sidan uppdaterad 2017-06-27