Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

kostymklädd man på cykel med hjälm. Bara överkroppen syns

Cykelöverfarter

Cykelöverfarter byggs för att det ska blir enklare att cykla i Falun. De som börjar att regelbundet cykla till jobb eller skola känner ett ökat välmående och statistiskt ger det betydligt bättre hälsa. Dessutom minskar vi bilträngsel i Falun, vilket gynnar dig den dagen du behöver ta bilen till centrum.

Cykelöverfarterna är en ny typ av hastighetssäkrade överfarter där bilister lämnar företräde till cyklande - som övergångsställen för gående, fast för cyklister. Överfarterna byggs längs med huvudcykelstråken.

Nytt vägmärke!

För att det ska vara tryggt att korsa vägen så hastighetsäkras alla överfarter genom en upphöjning. Som bilist ska du kunna passera överfarten i max 30 km/t. Tydlig skyltning (med eget nytt vägmärke!) och vägmålningar hjälper också till att uppmärksamma bilister på att man närmar sig en cykelöverfart.

Svärdsjögatan och Promenaden först ut!

Längs stora delar av Svärdsjögatan finns det nu trafikseparerade cykelvägar med cykelöverfarter. Under våren 2018 blir cykelöverfarterna längs Promenaden klara. De närmaste åren kommer kommunen att bygga fler cykelöverfarter längs med de huvudcykelstråk, som finns utpekade i cykelplanen. Allt för att uppmuntra fler Falubor att börja cykla.

Med tydliga regler och hastighetssäkrade överfarter byggs osäkerheter vid korsningar med cykelbanor bort, vilket är positivt för alla trafikanter.

Det här gäller vid en cykelöverfart:

  • Du som cyklist ska ta hänsyn till hastigheten och avståndet till fordonet som närmar sig innan du åker ut på cykelöverfarten.
  • För dig som kör bil så har du väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
  • Reglerna för cykelöverfart gäller där vägmärket Cykelöverfart (se bild) är uppsatt.

Hjälp! Vad är skillnaden mellan cykelöverfart och cykelpassage?

Vid en cykelpassage används inget särskilt vägmärke för att märka ut denna. Vid en cykelöverfart däremot finns ett vägmärke som påminner om vägmärket för övergångsställe. När vägmärket om cykelöverfart finns uppsatt så har du som fordonsförare väjningsplikt gentemot cyklister, på samma sätt som du har väjningsplikt gentemot gående på ett övergångsställe. När du som cyklist ska korsa en väg på en cykelpassage har du väjningsplikt. Men det innebär förstås inte att det är i sin ordning för bilisterna att äventyra cyklisternas väl och ve bara därför. Som skyddad fordonsförare (i en bil) så ligger alltid ett större ansvar på dig i trafiken än vad det gör på exempelvis cyklister.

Transportstyrelsens webbsida om regler vid cykelöverfarterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transportstyrelsens information om regler vid cykelöverfarter och cykelpassager (pdf)PDF

Sidan uppdaterad 2018-04-03