Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En stor skara cyklister och en skateboardåkare åker i en cykelmanifestation

Falu cykelkommun

Målbild:"Boende, yrkesverksamma och besökare i Falu kommun ska med lätthet kunna förflytta sig med cykel som färdmedel på ett tryggt och säkert sätt."

Falu cykelkommun är ett projekt som drivs för att skapa förutsättningar för ökat och säkert cyklande i Falu kommun. Målet är att år 2020 ska cyklande ha fördubblats samtidigt som cykelolyckorna inte ökat jämfört med år 2013.

Syfte är att

- öka livskvalitet och hälsa
- minskade skillnader i folkhälsa
- bättre miljö och trafiksäkerhet
- att stärka varumärket för Falun

För närvarande bygger vi cykelstråk i Falu centrum vid Å-rummet och Myntgatan och under försommaren kommer cykleöverfarter längs Promenaden och Svärdsjögatan byggas. Tidigare år har nya och förnyade cykelparkeringar prioriterats. 

Från 2018 kommer budgeten för Falu cykelkommun fördubblas från  2,5 MSEK till 5 MSEK, vilket skapar bättre förutsättningar att förverkliga målbilden!

Sidan uppdaterad 2017-06-27