Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En stor skara cyklister och en skateboardåkare åker i en cykelmanifestation

Falu cykelkommun

Målbild:"Boende, yrkesverksamma och besökare i Falu kommun ska med lätthet kunna förflytta sig med cykel som färdmedel på ett tryggt och säkert sätt."

Falu cykelkommun är ett projekt som drivs för att skapa förutsättningar för ökat och säkert cyklande i Falu kommun. Målet är att år 2020 ska cyklande ha fördubblats samtidigt som cykelolyckorna inte ökat jämfört med år 2013.

Syfte är att

- öka livskvalitet och hälsa
- minskade skillnader i folkhälsa
- bättre miljö och trafiksäkerhet
- att stärka varumärket för Falun

I Falu cykelkommun arbetar vi med att genomföra dom föreslagna åtgärderna i cykelplanen, alltså att bygga cykelvägar, cykelöverfarter och göra fler cykelparkeringar.

För närvarande planerar vi för att under sommaren 2018 bygga cykelväg längs med Seminariegatan och Norra Järnvägsgatan.

Sidan uppdaterad 2018-04-03