Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-03-11

Renovering av gång- och cykelbron över Stångtjärnsvägen

Just nu renoverar vi och målar om gång- och cykelbron som är placerad över Stångtjärnsvägen i Slätta. Under perioden 3 mars till 9 april påverkar det här framkomligheten för dig som trafikant. Vi ber om överseende med de störningar som uppstår med anledning av brorenoveringen.

Så berörs du som vanligtvis använder bron

Under mars månad pågår renovering av gång- och cykelbron över Stångtjärnsvägen. Gång- och cykelvägen är avstängd då bron är borttagen. Vi uppmanar dig som normalt nyttjar bron att i stället använda det provisoriskt övergångsstället som finns i höjd med västra infarten till Stenslundsvägen.

Bron i funktion 10 april

1 till 2 april lyfts bron på plats igen. Om allt går enligt planerna kan du använda bron igen från och med 10 april.

Så berörs du som kör bil eller annat motordrivet fordon på Stångtjärnsvägen

Det råder begränsad hastighet på del av Stångtjärnvägen, i anslutning till gång- och cykelbron, under perioden 3 till 31 mars.

Då bron lyfts på plats igen, 1 till 2 april, kommer del av Stångtjärnsvägen, i anslutning till gång- och cykelbron, vara helt avstängd för fordonstrafik. Omledning av trafiken sker via Herrhagsvägen. Följ orange vägvisning.

Kontakt

Kontakta kommunens entreprenör, Skanska Sverige AB, Fredrik Zetterberg, telefon 010-448 11 32 eller ansvarig gatuingenjör på Falu kommun, Ulrika Bergman, e-post ulrika.bergman@falun.se, telefon 023-827 74.

Sidan uppdaterad 2015-03-17