Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-05-08

Falugatan vid Östra Hamngatan.

Gångfartsområde på Falugatan

Under perioden 7 maj till 30 september är Falugatan, delen mellan Östra hamngatan och Holmgatan, gångfartsområde.

Det kommer att finnas tre uteserveringar i det aktuella gaturummet och vi har ställt ut urnor med vårblommor för att ytterligare förstärka gångfartsområdet.

I ett gångfartsområde sker all trafik på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köra fortare än gångfart, de har väjningsplikt mot gående och får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Bild på vägmärket för gångfartsområde.
Sidan uppdaterad 2015-05-08