Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-06-09

Klabbron med bilar som åker över den

Klabbron på Gruvgatan renoveras

Under sommaren kommer Falu kommuns entreprenör att utföra reparationsarbeten på Klabbron vid Holmtorgsrondellen. Det innebär begränsad framkomlighet under vissa tider, men det går att ta sig fram för både räddningsfordon, kollektivtrafik, arbetsfordon och allmänhet. Gång- och cykeltrafiken över bron leds om.

Broarbetena startar den 15 juni och förväntas pågå till den sista juli. Klabbron har ett stort behov av renovering.

- Det är ingen akut fara för själva bron, men betongkonstruktionen blir med stigande ålder allt sämre och på det här sättet så förlänger vi brons livslängd. Det är mest ekonomiskt fördelaktigt att utföra reparationsarbeten nu, för att kunna behålla Klabbron lång tid framöver, säger Ulrika Bergman, gatuingenjör på Falu kommun.

Så kommer renoveringen gå till

Arbetet innebär att en halva i taget av bron stängs av, och att biltrafiken får samsas på den andra sidan under tiden renoveringen pågår. Gång- och cykeltrafik som normalt går över Klabbron kommer på grund av platsbrist att ledas om till bland annat Myntgatan, och bron vid Vattugränd. Entreprenören kommer att renovera uppifrån vilket innebär att riva bort beläggning och mellanliggande isolering, för att sedan utföra betongreparationer på broplattan med mera. Därefter läggs nytt isoleringsmaterial och asfaltsbeläggning. Dessutom utförs mindre betongreparationer på brons frontmurar under bron.

- Vi har övervägt det här noga och anser att det är det bästa alternativet. Vi tror att vi kan behålla en acceptabel framkomlighet som många kräver, och ändå ha en godkänd arbetsmiljö för de som renoverar bron. Alternativet hade varit att stänga bron helt, uttrycker Henrik Andersson, avdelningschef på trafik och mark, Falu kommun. 

Kollektivtrafik, budbilar, räddningsfordon och framkomlighet

För att kollektivtrafiken och långa fordon ska kunna svänga runt, läggs asfalt på några strategiska ställen vid refugerna. Efter ungefär halva tiden i början av juli, så beräknas den ena halvan av bron vara klar och trafiken flyttas då över dit.

För den som vill handla eller umgås i Falu centrum går det självklart att fortsätta åka bil över Klabbron, men räkna med begränsad framkomlighet och att det kommer att vara trångt på bron under vissa tider.

För allas bästa är det viktigt att hålla låg hastighet och visa hänsyn mot andra trafikanter, anläggningsarbetare och räddningsfordon.

Vi hoppas på överseende för de problem som brorenoveringen orsakar!


Kontakt:

Thomas Andersson, arbetsledare, PEAB Anläggning AB. Telefon: 073-337 65 28.

Henrik Andersson, avdelningschef på trafik och mark, Falu kommun. Telefon: 023- 860 96.

Sidan uppdaterad 2015-07-01