Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-06-15

Så kan du gå och cykla när Klabbron renoveras

Klabbron med trafik

Vi vädjar till cyklister och gående att respektera avspärrningar och arbetsområdet vid Klabbron, som nu renoveras.

Renoveringen är nu igång vilket innebär att biltrafiken samsas på en sida av bron medan arbetet pågår på den andra sidan. För gående och cyklister finns alternativet att ta sig över Faluån via Vattubron, cykel- och gångbron vid Tisken, eller gå på en smal passage som finns på Klabbrons norra sida. Kartan nedan gäller för tillfället men kan ändras under arbetets gång.

Karta gång- och cykelvägar vid Klabbron

Det är viktigt att alla respekterar arbetsområdet och avspärrningarna. Vi värnar om alla trafikanter, framförallt de oskyddade och om arbetsmiljön för anläggningarbetarna.

Det är bättre att ta en liten omväg än att utsätta sig själv och andra för livsfara.

Sidan uppdaterad 2015-06-15