Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-20

Stigaregatan mellan Östra Hamngatan och Engelbrektsgatan avstängd från 22 mars.

Stigaregatan stängs av vid Myntgatan

Myntgatan har varit avstängd vid Gruvgatan under en veckas tid men i slutet av vecka 12 flyttas avstängningen till Stigaregatan och Myntgatan vid Stigaregatan. Avstängningen skulle ha flyttats onsdag 22 mars men arbetet har blivit försenat någon eller några dagar.

Ledningsarbeten för vatten och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla genomförs i området inför kommande ombyggnation av Myntgatan vilket gör att gator behöver stängas av.

Stigaregatan stängs av

I slutet av vecka 12 kommer Stigaregatan mellan Östra Hamngatan och Engelbrektsgatan att stängas av tills vidare. Samtidigt öppnas Myntgatan från Gruvgatan vilket gör att t.ex. p-garaget Dalpilen nås med infart från Gruvgatan. Parkeringen på Hälsingtorget nås från Stigaregatan, vid Kopparvågen. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet.

Del av Stigaregatan och Myntgatan avstängd från slutet av vecka 12.

Del av Stigaregatan och Myntgatan avstängd från slutet av vecka 12.

Sidan uppdaterad 2017-03-22