Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-28

Nu ska sanden sopas bort

Sand och grus ska bort från gator och vägar

Nu har det blivit dags att börja upptagningen av sand, grus och stenflis på kommunens gator och vägar samt gång- och cykelstråk.

–Vi kör igång i början av april och senast den 15 maj ska allt vara klart, säger gatuingenjör Ulrika Bergman.

Nu när våren och värmen har kommit, är det dags att börja sopa kommunens gator och vägar samt gång- och cykelstråk.

Arbetet med upptagningen av sand, grus och stenflis utförs av kommunens entreprenör – Skanska asfalt & betong.

– Precis som tidigare kör vi igång arbetet i början på april om vädret tillåter. Nytt för i år är att slutdatum är satt till den 15 maj, tidigare har vi haft 31 maj som slutdag. Men har vi vädret med oss finns det stora chanser att vi kommer att vara färdiga tidigare än så, säger Ulrika Bergman.

Varje år får kommunen frågor från Faluborna om när ens egen gata kommer att bli sopad.

Men några sådana exakta besked går inte att lämna.

Börjar sopa i centrum

– Nej, vår entreprenör börjar, precis som vanligt, med sopningen och upptagningen i centrum samt på gång- och cykelvägar. På tur står sedan Gamla Herrgården, Elsborg och Östanfors, innan maskinerna arbetar sig ut från centrum mot de yttre bostadsområdena, säger Ulrika Bergman.

Det är omkring 4 000 ton sand och grusmaterial som ska tas upp av sopmaskinerna.

För att hinna med, kommer en mindre del av arbetet utföras på nattetid.

Allt material som sopas upp transporteras till jordbearbetningsanläggningen på Ingarvet, där det bearbetas.

Viktigt att tänka på är att kommunen ansvarar för att sand och grus tas upp på gatorna.

Fastighetsägarna har ansvaret själva för att hålla rent och snyggt på trottoaren utanför fastigheten.

–Viktigt är också att respektera parkeringsreglerna, så att vår entreprenör kommer fram och kan sopa upp gruset på gatan, säger Ulrika Bergman.

Sidan uppdaterad 2017-03-28